Home » Nota_de_informare_privind_protectia_datelor
 Română | English | Francais

Notă de informare privind protecția datelor

 

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,  prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal nume, prenume, adresa, e-mail, telefon, prin mijloace automatizate/manuale, în scopurile:

  • relații publice/petiționare/formulare de puncte de vedere
  • organizare/derulare evenimente

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,  prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal nume, prenume, adresa, e-mail, telefon, funcție și codul numeric personal, după caz, potrivit Codului de procedură civilă,   prin mijloace automatizate/manuale, în scopul formulării de acțiuni și reprezentării în instanță.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate următorilor destinatari: după caz, instanțelor de judecată în vederea formulării de acțiuni și reprezentării în instanță, altor instituții/autorități centrale și locale în vederea redirecționării conform legii a petițiilor greșit îndreptate ori în cadrul activității de organizare/derulare evenimente a operatorului.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de email a operatorului anspdcp@dataprotection.ro sau pe adresa sediului Autorității - Bulevardul General Ghe. Magheru, nr. 28 - 30, sector 1, municipiul București.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.