menu  
menu  
Prima pagină arrow NotificareInregistrare online a notificarii   Ajutor

Notificare noua

Modificarea unei notificari

Continuarea completarii unei notificari suspendate/ salvate partial

 

  NOTĂ:
Înainte de a completa rubricile din prezentul formular vă recomandăm să consultaţi instrucţiunile cuprinse în Ghidul de completare a notificărilor.
Notificarea se completează cu majuscule, în mod clar şi concis. Informaţiile din acest formular sunt obligatorii şi sunt destinate a fi incluse în R.E.P.D.C.P. al cărui scop este asigurarea caracterului public al prelucrărilor de date. În cazul în care intervin schimbări în activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal sau există o solicitare în acest sens din partea autorităţii de supraveghere, operatorul are obligaţia de a completa sau modifica notificarea, în termen legal. Omisiunea de a notifica, precum şi notificarea incompletă sau care conţine informaţii false constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă potrivit art. 31 din Legea nr. 677/2001.
Numărul de notificare, primit ulterior depunerii notificării la autoritatea de supraveghere, trebuie menţionat pe orice act prin care datele cu caracter personal sunt colectate, stocate sau dezvăluite.
Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal sunt menţionate la secţiunile I, II şi III ale formularului Îşi pot exercita drepturile de acces, opoziţie, rectificare şi ştergere a datelor, adresându-se A.N.S.P.D.C.P. printr-o cerere scrisă, datată şi semnată.