Home » Înregistrare » Rapoarte activitate autorităţi publice
 Română | English | Francais

Raportul anual al autorităţilor publice transmis ANSPDCP

 

Formularul privind structura raportului anual al autorităţilor publice transmis ANSPDCP

Ghidul de completare al raportului anual

Formularul descărcat va fi completat conform instrucţiunilor din ghidul de completare al raportului anual şi va fi transmis prin poştă autorităţii de supraveghere.