menu  
menu  
Prima pagină arrow Formulare


Formulare online

Formular Responsabil cu protectia datelor

NOTĂ DE INFORMARE

privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal prin intermediul formularului de declarare a Responsabilului cu Protecția Datelor

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) cu sediu în Bd. G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, București, tel. +40.31.805.9211, fax: +40.31.805.9602, website: www.dataprotection.ro, email: anspdcp[at]dataprotection.ro, prelucrează datele cu caracter personal colectate prin intermediul formularului "Responsabilul cu protecția datelor", disponibil pe site-ul său web (www.dataprotection.ro).

Scopul prelucrării și temeiul juridic al prelucrării

În conformitate cu articolul 37 alineatul (7) din Regulamentul general privind protecția datelor, operatorul sau împuternicitul operatorului sunt obligați să publice datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor ("RPD") și să le comunice ANSPDCP. Pentru îndeplinirea sarcinilor sale, ANSPDCP prelucrează datele referitoare la RPD pentru a putea comunica cu aceștia, dacă este necesar. În acest sens, prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini în interes public, cu care este învestită ANSPDCP conform articolului 6 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul general privind protecția datelor.

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Datele de identificare și datele de contact ale RPD: nume, prenume, funcție, adresă e-mail, adresă contact, număr telefon, număr fax, adresa IP de unde este completat/modificat formularul, tipul de browser folosit.

Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

Personalul ANSPDCP poate avea acces la datele referitoare la RPD în virtutea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu. Datele colectate nu sunt transferate terților.

Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora

Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat. Pentru exercitarea drepturilor dvs. vă rugăm să contactați direct Responsabilul cu protecția datelor din cadrul ANSPDCP la adresa: dpo[at]dataprotection.ro sau în scris la sediul ANSPDCP din Bd. G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, București.

Plângerea

Dacă considerați că prelucrarea datelor dvs. personale de către ANSPDCP încalcă Regulamentul general privind protecția datelor, puteți depune o plângere la ANSPDCP.