AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE
SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
(A.N.S.P.D.C.P.)
B-dul Magheru 28-30, Sector 1, BUCUREȘTI
Cod poștal 010336
Tel. +40.318.059.211     www.dataprotection.ro
Notificare de încălcare a securității datelor cu caracter personal pentru operatorii de date cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

Secțiunea 1

Identificarea operatorului

1. Denumirea operatorului    Ajutor
Sector privat  Sector public
Numele/Denumirea operatorului *
CIF/CUI *  
2. Identitatea și datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor sau ale unui alt punct de contact de unde se pot obține mai multe informații    Ajutor
Numele și prenumele responsabilului *
Adresa/ Sediul *
Telefon *
(ex.:+40212222222)
E-mail *
3. Este notificare nouă sau o completare a notificării inițiale?
Notificare nouă Completare notificare nr. *se va trece numărul de înregistrare al notificării din registrul general al autorității

Secțiunea 1

Informații inițiale privind încălcarea securității datelor cu caracter personal (se vor specifica în completările ulterioare, dacă este cazul)

4. Data și ora incidentului (dacă se cunosc; dacă este necesar, se poate face o estimare) și ale depistării incidentului
4.1 Data și ora incidentului (zz/ll/aaaa) (oo:mm) 4.2 Data și ora depistării incidentului (zz/ll/aaaa) (oo:mm)
5. Caracterul încălcării securității datelor cu caracter personal (de exemplu: confidențialitate/integritate/disponibiliate)
6. Natura și conținutul datelor cu caracter personal în cauză
7. Măsurile tehnice și organizatorice aplicate (sau care urmează a fi aplicate) de către operator
8. Utilizarea relevantă a altor operatori (dacă este cazul)

Secțiunea 2

I. Informații suplimentare privind încălcarea securității datelor cu caracter personal

9. Rezumatul incidentului care a generat încălcarea securității datelor cu caracter personal (inclusiv localizarea fizică a încălcării și suporturile de stocare implicate)
10. Numărul persoanelor fizice vizate (estimare, după caz)
11. Eventualele consecințe și efecte adverse (riscuri) pentru persoanele fizice vizate
12. Măsurile tehnice și organizatorice luate de operator în scopul atenuării eventualelor efecte negative
Vă rugăm să anexați dovezi:  
Vă rugăm atașati fișiere având extensiile în următoarea listă: txt, rtf, csv, eml, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, png, jpg, jpeg, odt, ods, odp, zip, rar.

Secțiunea 2

II. Eventuale informări suplimentare către persoanele fizice vizate

13. Conținutul informării sau motivele pentru care nu s-a facut informarea persoanelor fizice vizate
14. Mijloace de comunicare utilizate pentru transmiterea informărilor
15. Numărul persoanelor fizice vizate informate

Secțiunea 2

III. Eventuale aspecte transfrontaliere

16. Încălcare a securității datelor cu caracter personal care implică persoane fizice vizate din alte state membre Da Nu
17. Notificarea altor autorități naționale competente Da Nu
Dacă da, menționați autoritățile competente:
Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii.