AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE
SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
(A.N.S.P.D.C.P.)
B-dul Magheru 28-30, Sector 1, BUCUREȘTI
Cod poștal 010336
Tel. +40.318.059.211     www.dataprotection.ro
Notificare de încălcare a securității datelor cu caracter personal pentru furnizorii de servicii publice de rețele sau servicii de comunicații electronice, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.611/2013 al Comisiei din 24 iunie 2013 privind măsurile aplicabile notificării încălcărilor securității datelor cu caracter personal în temeiul Directivei 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind confidențialitatea și comunicațiile electronice

Secțiunea 1

Identificarea furnizorului

1. Denumirea furnizorului    Ajutor
Denumirea furnizorului *
2. Identitatea și datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor sau ale unui alt punct de contact de unde se pot obține mai multe informații    Ajutor
Numele și prenumele responsabilului *
Adresa/ Sediul *
Telefon *
(ex.:+40212222222)
E-mail *
3. Este prima sau a doua notificare?
Prima notificare A doua notificare

Secțiunea 1

Informații inițiale privind încălcarea securității datelor cu caracter personal (se vor specifica în completările ulterioare, dacă este cazul)

4. Data și ora incidentului (dacă se cunosc; dacă este necesar, se poate face o estimare) și ale depistării incidentului
4.1 Data și ora incidentului (zz/ll/aaaa) (oo:mm) 4.2 Data și ora depistării incidentului (zz/ll/aaaa) (oo:mm)
5. Circumstantele incalcarii securititii datelor cu caracter personal (de exemplu, pierdere, furt, copiere)
6. Natura și conținutul datelor cu caracter personal în cauză
7. Măsurile tehnice și organizatorice aplicate (sau care urmează a fi aplicate) de către furnizor
8. Utilizarea relevantă a altor operatori (dacă este cazul)

Secțiunea 2

I. Informații suplimentare privind încălcarea securității datelor cu caracter personal

9. Rezumatul incidentului care a generat încălcarea securității datelor cu caracter personal (inclusiv localizarea fizică a încălcării și suporturile de stocare implicate)
10. Numărul persoanelor fizice vizate (estimare, după caz)
11. Eventualele consecințe și efecte adverse (riscuri) pentru abonati sau persoanele fizice vizate
12. Măsurile tehnice și organizatorice luate de operator în scopul atenuării eventualelor efecte negative
Vă rugăm să anexați dovezi:  
Vă rugăm atașati fișiere având extensiile în următoarea listă: txt, rtf, csv, eml, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, png, jpg, jpeg, odt, ods, odp, zip, rar.

Secțiunea 2

II. Eventuale notificări suplimentare către abonati sau persoanele fizice vizate

13. Conținutul notificări
14. Mijloace de comunicare utilizate
15. Numărul abonatilor sau al persoanelor fizice vizate instiintate

Secțiunea 2

III. Eventuale aspecte transfrontaliere

16. Încălcare a securității datelor cu caracter personal care implică abonati sau persoane fizice vizate din alte state membre Da Nu
17. Notificarea altor autorități naționale competente Da Nu
Alte autoritati notificate
Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii.