AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE
SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
(A.N.S.P.D.C.P.)
B-dul Magheru 28-30, Sector 1, BUCUREȘTI
Cod poștal 010336
Tel. +40.318.059.211   www.dataprotection.ro

PLÂNGERE
Aplicarea Regulamentului (UE) nr. 2016/679

I

Modalitatea de depunere a plângerii*:

Personal 
Prin reprezentant 
Avocat 
Vă rugăm să anexați împuternicirea avocațială*
Organism/Organizație/Asociație/Fundație – fără scop patrimonial 
Vă rugăm să anexați împuternicirea avocațială sau procura notarială de reprezentare, statutul organizației, precum și dovezi privind activitatea în domeniul protecției drepturilor și libertăților persoanelor vizate în ceea ce privește protecția datelor lor cu caracter personal*
Alt reprezentant 
Vă rugăm să anexați procura notarială de reprezentare sau declarația pe proprie răspundere a petiționarului*
Info: În cazul soților sau rudelor până la gradul al doilea inclusiv, se anexează o declarație pe proprie răspundere semnată de petiționar, iar în cazul altor persoane, se anexează procura notarială.
Vă rugăm atașati fișiere având extensiile în următoarea listă: txt, rtf, csv, eml, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, png, jpg, jpeg, odt, ods, odp.

II

Date de identificare petiționar*:

Numele* 
Prenumele* 
Adresa de domiciliu sau de reședință:
Țara* 
Localitate, Județ/Sector* 
Stradă* 
Număr* 
Info: În cazul în care nu este alocat un număr poștal, se completează ”FN” (”fără număr”).
Scară, Etaj, Apartament 
Adresă de e-mail* 
Info: Adresa de e-mail este obligatorie pentru comunicarea numărului de înregistrare a plângerii și pentru trimiterea răspunsului, dacă se optează la finalul prezentului formular pentru această variantă.
Telefon 

III

Date de identificare reprezentant*:

Numele* 
Prenumele* 
Denumirea* 
Adresa:
Țara* 
Localitate, Județ/Sector* 
Stradă* 
Număr* 
Info: În cazul în care nu este alocat un număr poștal, se completează ”FN” (”fără număr”).
Scară, Etaj, Apartament 
Adresă de e-mail* 
Număr telefon* 
Număr fax 
Cod de identificare fiscală 
Număr înregistrare registrul asociațiilor și fundațiilor* 

IV

Operatorul reclamat/Persoana împuternicită reclamată*

Persoană fizică 
Numele 
Prenumele 
Persoană juridică 
Denumirea 
Adresa:
Țara 
Localitate, Județ/Sector 
Stradă 
Număr  Scară, Etaj, Apartament 
Adresă de e-mail  Număr telefon 
Număr fax  Website 
Cod de identificare fiscală  Număr înregistrare registrul asociațiilor și fundațiilor 
Alte informații de identificare 
Info: Această rubrică se completează în special în cazul în care nu este cunoscută identitatea exactă a operatorului/persoanei împuternicite.

V

Domeniul în care a avut loc încălcarea reclamată*

Selectați unul sau mai multe domenii(prin folosirea tastei CTRL)

Altele 

VI

Obiectul plângerii*

1. Încălcarea unui drept
Selectați unul sau mai multe drepturi(prin folosirea tastei CTRL)
2. Încălcarea principiilor de prelucrare
3. Încălcarea condițiilor de legalitate a prelucrării
4. Încălcarea securității prelucrării
5. Altele
Vă rugăm să descrieți obiectul plângerii (maxim 4000 de caractere)*
Vă rugăm să anexați dovezi*
Vă rugăm să descrieți demersurile întreprinse la nivelul operatorului/persoanei împuternicite pentru soluționarea plângerii (maxim 4000 de caractere)*
Vă rugăm să anexați dovezi: 
Vă rugăm atașati fișiere având extensiile în următoarea listă: txt, rtf, csv, eml, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, png, jpg, jpeg, odt, ods, odp.

VII

Acțiuni judiciare*

Vă rugăm să precizați dacă ați introdus pe rolul instanțelor judecătorești o acțiune cu același obiect și același operator/aceeași persoană împuternicită*: DA NU 
Denumirea instanței 
Numărul dosarului 

VIII

Plângeri anterioare

Vă rugăm să precizați dacă v-ați mai adresat ANSPDCP sau altei autorități de supraveghere dintr-un stat membru cu o plângere cu același obiect: La ANSPDCP 
Precizați numărul de înregistrare și data depunerii plângerii
La altă autoritate de supraveghere 
Precizați denumirea autorității de supraveghere, numărul și data depunerii plângerii

IX

Modalitate de răspuns*

Vă rugăm să precizați modalitatea în care doriți să primiți răspuns:
PRIN E-MAIL 
PRIN POȘTĂ 
     Vă rugăm să completați adresa poștală de corespondență:
DECLAR PE PROPRIE RĂSPUNDERE CĂ DATELE ȘI INFORMAȚIILE COMPLETATE ÎN PREZENTUL FORMULAR SUNT REALE ȘI CORECTE. 
Nu deținem semnătură electronică
Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii.