AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE
SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
(A.N.S.P.D.C.P.)
B-dul Magheru 28-30, Sector 1, BUCUREȘTI
Cod poștal 010336
Tel. +40.318.059.211   www.dataprotection.ro


RESPONSABILUL CU PROTECȚIA DATELOR DESEMNAT DE OPERATOR/PERSOANĂ ÎMPUTERNICITĂ

I. Operator    Ajutor
Sector privat 
Sector public Autoritate centrală Autoritate locală Altele
Numele/Denumirea
operatorului/persoanei împuternicite *
Adresa/ Sediul *
Țara * Judeţul *      
Localitatea * Sector Cod poştal
Telefon *
(ex.:+40212222222)
Fax  CIF/CUI *  
E-mail * (Este necesara introducerea unei adrese de e-mail valida pe care se va primi un mesaj de la autoritatea de supraveghere, generat automat, care va contine informatii privind confirmarea înregistrării formularului în registrul general al autoritatii de supraveghere)
II. Responsabil cu protecţia datelor    Ajutor
Persoană fizică * :                  Persoană juridică * :              
Numele responsabilului * Prenumele responsabilului *
Denumirea responsabilului *
Date de contact profesionale:
Adresa/ Sediul *
Țara * Judeţul *      
Localitatea * Sector
Telefon *
(ex.:+40212222222)
Fax  E-mail *
Nu deţinem semnătură electronică
Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii.