Home » Forms
 Română | English | Francais

Forms

 

Înregistrare online a notificării

Începând cu data de 1 octombrie 2008, formularul de notificare se transmite on-line. În mod excepţional, în cazul în care anumiţi operatori nu dispun de mijloacele tehnice necesare transmiterii formularului de notificare electronic, acesta se poat e completa on-line la sediul autorităţii de supraveghere sau se va transmite, în format de hârtie, prin poştă. În această situaţie, notificarea va fi însoţită de o adresă prin care operatorul justifică imposibilitatea transmiterii formularului de notificare în sistem on-line.

Pentru notificările care nu au primit număr de notificare în Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal, întrucât s-a constatat faptul că sunt incomplete sau completate necorespunzător, aveţi posibilitatea transmiterii on-line a formularului de notificare, prin completarea integrală a acestuia, conform solicitărilor autorităţii.

Pentru notificările care au primit număr de notificare în Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal, iar ulterior se doreşte completarea/modificarea acestora, întrucât au intervenit schimbări în activitatea operatorului, există posibilitatea transmiterii on-line a formularului de notificare.

Pentru aceasta, este necesar ca operatorul să ia legătura cu autoritatea de supraveghere, în vederea aflării codului de înregistrare electronică a formularului de notificare care urmează a fi completat/modificat.

După completarea on-line a formularului de notificare, vă rugăm să ne trimiteţi prin poştă declaraţia pe propria răspundere. De asemenea, vă rugăm să ne precizaţi numărul de înregistrare în Registrul General al Autorităţii, număr de înregistrare trimis automat de aplicaţia noastră către adresa de e-mail specificată de dumneavoastră în declaraţia pe propria răspundere.


Pentru completarea online a notificării, e obligatorie îndeplinirea următoarelor condiţii:

- adresă de email validă

- acces la imprimantă

În eventualitatea în care nu îndepliniţi una din condiţii, aveţi posibilitatea de a descărca formularul de notificare necesar, de la unul din link-urile de mai jos:

Formularul de notificare - Notificare prelucrarea datelor cu caracter personal

Formularul descărcat va fi completat conform instrucţiunilor din ghidul de completare a notificărilor şi va fi transmis prin poştă autorităţii de supraveghere.