Home » Comunicat_Presa_15.06.2023
 Română | English | Francais

15.06.2023

Sancțiune pentru încălcarea RGPD

Autoritatea Națională de Supraveghere a finalizat, în luna mai 2023, o investigație la operatorul Artima S.A. și a constatat încălcarea dispozițiilor art. 32 alin. (1) lit. b) și art. 32 alin. (2) și alin. (4) din Regulamentul (UE) 2016/679.

Ca atare, operatorul a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 39.712 lei (echivalentul a 8 000 de EURO).

Investigația a fost demarată ca urmare a unei notificări de încălcare a securității datelor cu caracter personal.

În cadrul investigației a rezultat că angajați ai operatorului au accesat sistemul de supraveghere video și au filmat cu telefonul mobil personal monitorul pe care se derulau înregistrările sistemului. Ulterior, unul dintre angajați a transmis imaginile unei terțe persoane (din afara operatorului), iar imaginile respective au fost postate de respectiva persoană pe Facebook.

Autoritatea Națională de Supraveghere a constatat că Artima S.A. nu a implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător riscului de prelucrare, generat, în special, în mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal stocate sau prelucrate într-un alt mod.

Prin incidentul produs au fost dezvăluite imaginea unei persoane fizice, numărul de înmatriculare, culoarea și marca autovehicul, ceea ce a condus la pierderea confidențialității datelor cu caracter personal, cauzată de încălcarea procedurilor interne ale Artima S.A.

Subliniem că operatorul avea obligația de a lua măsuri pentru a se asigura că orice persoană fizică care acţionează sub autoritatea operatorului şi care are acces la date cu caracter personal nu le prelucrează decât la cererea operatorului.

În același timp, în cadrul investigației, în temeiul art. 58 alin. (2) lit. d) din Regulamentul (UE) 2016/679, operatorului i s-a aplicat și măsura corectivă de a implementa o soluție de monitorizare a aplicării procedurilor de lucru deja puse în practică pentru evitarea unor incidente de securitate similare.

Direcția juridică și comunicare

A.N.S.P.D.C.P