Home » Regulamentul_nr_679_2016
 Română | English | Francais

 

Noul Regulament General de Protecția Datelor

 

În data de 4 mai a.c. au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cele două acte normative care compun pachetul legislativ privind protecţia datelor la nivelul Uniunii Europene:

 - Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), 

 - Directiva (UE) 2016/680 referitoare la protecţia datelor personale în cadrul activităţilor specifice desfăşurate de autorităţile de aplicare a legii.

Regulamentul (UE) 2016/679 actualizează principiile stabilite încă de acum două decenii de Directiva 95/46/CE care își va înceta aplicabilitatea.

Regulamentul General de Protecția Datelor a intrat în vigoare pe data de 25 mai 2016 și va fi de directă aplicabilitate începând cu data de 25 mai 2018.

 

Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

Drepturile persoanelor vizate - Extras din Regulamentul nr. 679/2016

Noul Regulament 2016/679 aplicabil din 25 mai 2018 - Elemente de noutate (pliant)

Noul Regulament 2016/679 aplicabil din 25 mai 2018 - Elemente de noutate (broșură)

Responsabilul cu protecția datelor

Ghidului orientativ de aplicare a Regulamentului General privind Protecţia Datelor destinat operatorilor

 

Ghiduri ale Grupului de Lucru Art. 29 – Regulamentul General privind Protecția Datelor (RGDP)

 

În cadrul Plenarei din luna decembrie 2016 a Grupului de Lucru Art. 29, s-au adoptat trei ghiduri destinate asigurării unei aplicări unitare, începând din data de 25 mai 2018, a Regulamentului General privind Protecția Datelor.

Astfel, sunt disponibile spre consultare publică și trimitere de propuneri până la sfârșitul lunii ianuarie 2017:

Accesarea conţinutului acestor ghiduri se poate realiza, deocamdată, în limba engleză.

 

Ghiduri finale ale Grupului de Lucru Art. 29

În cadrul Plenarei din luna aprilie 2017 a Grupului de Lucru Art. 29, s-au finalizat și adoptat trei ghiduri destinate asigurării unei aplicări unitare, începând din data de 25 mai 2018, a Regulamentului General privind Protecția Datelor.

Astfel, în urma consultării publice demarate în luna decembrie a anului trecut și a analizării propunerilor primite, s-au adoptat :

De asemenea, menționăm că, în cursul acestei Plenare, s-a adoptat Opinia nr. 1/2017 privind propunerea de Regulament a Comisiei Europene referitor la comunicațiile electronice – Regulament ePrivacy.

În aceeași Plenară a fost adoptată și o Declaratie a Grupului de Lucru Art. 29 privind revizuirea Regulamentului 45/2001 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către institutiile și organele comunitare și privind libera circulatie a acestor date.

Ghid final al Grupului de Lucru Articolul 29

În cadrul Plenarei din luna octombrie 2017 a Grupului de Lucru Art. 29, în vederea asigurării unei aplicări armonizate a Regulamentului General privind Protecția Datelor începând cu data de 25 mai 2018, a fost adoptată forma finală a Ghidului privind Evaluarea de impact asupra protecției datelor.

Textul Ghidului poate fi consultat în limba română și limba engleza.

Tot în cadrul Plenarei din luna octombrie 2017, au fost adoptate 2 ghiduri disponibile spre consultare publică și trimiteri de propuneri până la data de 28 noiembrie 2017:

- Ghidul privind notificarea încălcărilor de securitate

- Ghidul privind deciziile automate individuale și profilare

Ghidurile sunt accesibile în limba engleză.

Ghiduri ale Grupului de Lucru Art. 29 – Regulamentul General privind Protecția Datelor (RGDP)

În cadrul Plenarei din luna noiembrie 2017 a Grupului de Lucru Articolul 29, în vederea asigurării unei aplicări armonizate a Regulamentului General privind Protecția Datelor începând cu data de 25 mai 2018, au fost adoptate două ghiduri disponibile spre consultare publică și trimiteri de propuneri până la data de 23 ianuarie 2017:

 Ghidurile sunt accesibile în limba engleză.

Plenara Grupului de Lucru Articolul 29 – documente adoptate

În cadrul Plenarei din luna aprilie 2018 a Grupului de Lucru Art. 29, în vederea asigurării unei aplicări armonizate a Regulamentului General privind Protecția Datelor începând cu data de 25 mai 2018, a fost adoptată forma finală a următoarelor ghiduri:

Accesarea conţinutului acestora se poate realiza, deocamdată, în limba engleză, urmând ca varianta în limba română să fie accesibilă în curând la secțiunea Noul Regulament.

Tot în cadrul Plenarei din luna februarie 2018, în vederea asigurării unei aplicări armonizate a Regulamentului General privind Protecția Datelor începând cu data de 25 mai 2018, au fost adoptate următoarele documente:

Documentele  sunt accesibile în limba engleză.

 

Comitetul European pentru Protecția Datelor (EDPB) - 25 mai 2018

Guidelines 1/2018 on certification and identifying certification criteria in accordance with Articles 42 and 43 of the Regulation 2016/679 - variantă preliminară

Orientările 2/2018 privind derogările prevăzute la articolul 49 din Regulamentul (UE) 2016/679

Guidelines 3/2018 on the territorial scope of the GDPR (Article 3) - Version for public consultation

 

Activități de popularizare a Regulamentului

a) Ziua Protecției Datelor 28 Ianuarie 2017

b) Evenimente

2017

2016