Home » comunicat de presa
 Română | English | Francais

COMUNICAT DE PRESA

 

In vederea asigurării unei depline informări a publicului larg cu privire la condițiile de prelucrare a datelor personale, menționăm că existența consimțământului persoanei fizice reprezintă regula generală de utilizare a datelor personale la nivel european și național, potrivit reglementărilor legale din domeniu. Cu toate acestea, potrivit art. 5 alin. (2) din Legea nr. 677/2001, consimțământul nu este cerut în următoarele cazuri:

  1. când prelucrarea este necesară în vederea executării unui contract sau antecontract la care persoana vizată este parte ori în vederea luării unor măsuri, la cererea acesteia, înaintea încheierii unui contract sau antecontract;
  2. când prelucrarea este necesară în vederea protejării vieţii, integrităţii fizice sau sănătăţii persoanei vizate ori a unei alte persoane ameninţate;
  3. când prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale a operatorului;
  4. când prelucrarea este necesară în vederea aducerii la îndeplinire a unor măsuri de interes public sau care vizează exercitarea prerogativelor de autoritate publică cu care este învestit operatorul sau terţul căruia îi sunt dezvăluite datele;
  5. când prelucrarea este necesară în vederea realizării unui interes legitim al operatorului sau al terţului căruia îi sunt dezvăluite datele, cu condiţia ca acest interes să nu prejudicieze interesul sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate;
  6. când prelucrarea priveşte date obţinute din documente accesibile publicului, conform legii;
  7. când prelucrarea este făcută exclusiv în scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, iar datele rămân anonime pe toată durata prelucrării.

 În același timp, precizăm că prelucrarea de date personale înseamnă orice operațiune care se efectuează asupra acestor date, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, stocarea, modificarea, extragerea, utilizarea, dezvăluirea și ștergerea datelor.

 Prelucrările de date efectuate prin mijloace automate, inclusiv cele realizate pe internet, sunt supuse prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

 În același timp, menționăm că, potrivit art. 2 alin. (6) din Legea nr. 677/2001, această lege nu se aplică prelucrărilor de date cu caracter personal, efectuate de persoane fizice exclusiv pentru uzul lor personal, dacă datele în cauză nu sunt destinate a fi dezvăluite.

 Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal subliniază încă o dată importanța respectării dreptului fundamental la viață privată în contextul prelucrărilor de date personale, având în vedere că asigurarea unei protecții eficiente a datelor personale reprezintă un obiectiv esențial al instituției noastre.

 În acest context, reiterăm necesitatea respectării condițiilor legale de prelucrare a datelor personale, inclusiv în mediul online, în scopul prevenirii unor eventuale încălcări a dreptului la viață privată.