Home » Plangeri_pagina_principala
 Română | English | Francais

 

Înainte de a depune o plângere vă rugăm să consultați ”Condițiile procedurale privind adresarea unei plângeri admisibile” reglementate în Procedura de soluționare a plângerilor aprobată Decizia nr. 133/2018.

Dacă v-ați adresat operatorului pentru exercitarea drepturilor ce vă sunt recunoscute de RGPD și nu ați primit răspuns în cel mult o lună de la primirea cererii dvs. de către acesta (în mod excepțional perioada poate fi prelungită cu două luni, cu respectarea anumitor obligații de către operator) sau sunteți nemulţumit/ă de răspunsul primit, vă puteţi adresa Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu plângere însoţită de dovezi.”

V-aţi adresat operatorului de date?