Home » Procedura-TFTP
 Română | English | Francais

Acces şi/sau intervenţie/rectificare, ştergere sau blocare a datelor personale stocate în cadrul Programului SUA de Urmărire a Finanţărilor în scopuri Teroriste (TFTP)

Informaţii

Art. 15 din Acordul dintre Statele Unite ale Americii şi Uniunea Europeană privind Prelucrarea şi Transferul Datelor de Mesagerie Financiară din Uniunea Europeană către Statele Unite ale Americii în cadrul Programului de Urmărire a Finanţărilor în scopuri Teroriste (denumit în continuare Acordul TFTP) prevede dreptul de acces la datele personale prelucrate potrivit Acordului. Art. 16 prevede dreptul de rectificare, ştergere sau blocare a datelor personale dacă acestea sunt inexacte sau dacă prelucrarea contravine acordului. Art. 15 şi 16 stipulează că Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (denumită în continuare ANSPDCP) va acţiona în calitate de intermediar în relaţia cu Departamentul de Trezorerie al SUA, care administrează TFTP.

În situaţia în care doriţi să transmiteţi o cerere potrivit art. 15 şi/sau art. 16 din Acordul TFTP, vă rugăm să completaţi formularul de identificare (Formular A), precum şi cererea (Formularul B şi/sau C) şi formularul de împuternicire (Formular D). Aceste informaţii sunt necesare Departamentului de Trezorerie al SUA pentru a efectua o analiză aprofundată şi exactă în vederea elaborării unui răspuns la solicitarea dumneavoastră.

 

Dovada identităţii

ANSPDCP va verifica identitatea dumneavoastră. În consecinţă, solicităm transmiterea unei dovezi a identităţii, respectiv a unei fotocopii a cărţii de identitate/ a paşaportului/ a permisului de conducere.

ANSPDCP va verifica identitatea dumneavoastră doar pe baza informaţiilor furnizate. Fotocopia dovezii de identitate nu va fi transmisă Departamentului de Trezorerie al SUA, ci va rămâne la ANSPDCP. În termen de maxim 6 luni de la închiderea dosarului legat de cererea dumneavoastră în temeiul art. 15 sau al art. 16, această fotocopie va fi distrusă.

Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că această procedură este aplicabilă numai persoanelor care deţin cetăţenia unui Stat Membru UE, precum şi celor care au reşedinţa permanentă într-unul din statele Uniunii Europene.

 

Procedură

În vederea demarării procedurii de acces, vă rugăm să transmiteţi cel puţin următoarele informaţii pe format de hârtie către ANSPDCP:

·         Formularul de verificare a identităţii (Formularul A) – semnat şi completat în întregime

·         Cerere de acces potrivit art. 15 (Formular B) – semnată şi completată în întregime şi/sau

·         Cerere de intervenţie/rectificare, ştergere sau blocare potrivit art. 16 (Formular C) – semnată şi completată în întregime

·         Formular de împuternicire (Formular D) - semnat şi completat în întregime

·         Fotocopie a unui document oficial de identificare ce conţine semnătura dumneavoastră 1.

Informaţii suplimentare cu privire la cerere pot fi furnizate într-o scrisoare separată. Asiguraţi-vă că aţi indicat în mod clar că sunteţi de acord cu transferul de informaţii suplimentare către Departamentul de Trezorerie al SUA. Fără consimţământul expres cu privire la transferul informaţiilor suplimentare către Departamentul de Trezorerie al SUA, acele informaţii vor fi păstrate numai de ANSPDCP şi nu vor fi folosite de Departamentul de Trezorerie al SUA în vederea soluţionării cererii.

Ulterior primirii cererii dumneavoastră, ANSPDCP va transmite Formularul D şi formularele B şi/sau C către Departamentul de Trezorerie al SUA. ANSPDCP vă va informa în legătură cu procedura şi, după ce va primi răspunsul din partea Departamentului de Trezorerie al SUA, vă va transmite, fără întârzieri nejustificate, informaţiile privind cererea dumneavoastră. Cu toate acestea, vă rugăm să ţineţi cont de faptul că răspunsul la cererea dumneavoastră de acces poate fi foarte limitat având în vedere natura Programului de Urmărire a Finanţării în scopuri Teroriste.

 

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii privind Acordul TFTP şi cererile în temeiul art. 15 şi/sau art. 16, puteţi accesa pagina web www.treasury.gov/tftp.1. În situaţia în care nu doriţi sau vă aflaţi în imposibilitatea furnizării unei copii a documentului de identitate către ANSPDCP, vă puteţi prezenta în persoană la sediul ANSPDCP. Verificările necesare privind identitatea dumneavoastră se vor realiza la sediul autorităţii.