Home » Legislaţie » Legislaţie U.E.
 Română | English | Francais

Legislatie U.E.

 

DIRECTIVE

Directiva (UE) 2016/680

Directiva (UE) 2016/681

Directiva 95/46/CE - abrogată

Directiva 2002/58/CE

Directiva 2006/24/EC - a fost declarată invalidă de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, în anul 2014

Directiva 31/2000

 

DECIZII

Decizia 2010/87/UE din 5 februarie 2010 privind clauzele contractuale tip pentru transferul de date cu caracter personal către persoanele împuternicite de către operator stabilite în țări terțe în temeiul Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului

Decizia 2010/365/UE din 29 iunie 2010 privind aplicarea dispozițiilor acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de Informaţii Schengen în Republica Bulgaria şi în România

Decizia Comisiei din 5 februarie 2010 privind clauzele contractuale tip pentru transferul de date cu caracter personal către persoanele împuternicite de către operator stabilite în țări  terțe în temeiul Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2010/87/UE)

Decizia 2009/371/JAI din 6 aprilie 2009 privind înfiinţarea Oficiului European de Poliţie (Europol), CONSILIUL UNIUNII EUROPENE

Decizia 2008/633/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind accesul la Sistemul de Informaţii privind vizele (VIS) în vederea consultării de către autorităţile desemnate ale statelor membre şi de către Europol în scopul prevenirii, depistării şi cercetării infracţiunilor de terorism şi a altor infracţiuni grave

Decizie cadru 2008/977/JAI privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul cooperării polițienești și judiciare în materie penală

Decizia Comisiei din 4 martie 2008 de adoptare a Manualului SIRENE şi a altor dispoziţii de aplicare a Sistemului de Informaţii Schengen din a doua generaţie (SIS II)

Decizia 2007/533/JAI din 27 iunie 2007 privind instituirea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de Informţii Schengen din a doua generaţie

Decizia 2004/915/CE din 27 decembrie 2004 de modificare a Deciziei 2001/497/CE privind introducerea unui set alternativ de clauze contractuale standard pentru transferul de date cu caracter personal către țări terțe

Decizia 2001/497/CE din 15 iunie 2001 privind clauzele contractuale standard pentru transferul de date cu caracter personal către țările terțe în temeiul Directivei 95/46/CE

 

CONVENŢII

Conventie din 19 iunie 1990 de aplicare a acordului de la Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea graduala a controalelor la frontierele comune, Schengen, 19 iunie 1990

Convenţie privind înfiinţarea Oficiului European de Poliţie, în temeiul art. K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (Convenţia Europol)

Covenţia de la Prum - Schengen III

 

REGULAMENTE

Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

Regulamentul (CE) nr. 810/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind instituirea unui Cod comunitar de vize

Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Sistemul de Informaşii privind vizele (VIS) şi schimbul de date între statele membre cu privire la vizele de scurtă şedere

Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind instituirea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de Informaţii Schengen din a doua generaţie (SIS II)

Regulamentul (CE) nr. 1986/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind accesul la Sistemul de Informaţii Schengen din a doua generaţie (SIS II) al serviciilor competente, în statele membre, pentru eliberarea certificatelor de înmatriculare a vehiculelor

 

RECOMANDĂRI

Recomandarea 2009/387/CE din 12 mai 2009 privind aplicarea principiilor de respectare a vieţii private şi protecţie a datelor în aplicaţiile bazate pe identificarea prin radiofrecvenţă

Recomandarea NR. R (87) 15 a comitetului de ministri ai statelor membre ce reglementează utilizarea datelor personale în sectorul poliţienesc

Lista cu actele normative care reglementează protecţia datelor cu caracter personal în statele membre ale Uniunii Europene poate fi descărcată de aici

 

OPINII GRUPUL DE LUCRU ART. 29

Opinia nr. 1/2014 - 27.02.2014

Opinia nr. 2/2014 - 27.02.2014

Opinia nr. 3/2014 - 25.03.2014  

Opinia nr. 4/2014 - 10.04.2014

Opinia nr. 5/2014 - 10.04.2014

Opinia nr. 6/2014 - 09.04.2014

Opinia nr. 7/2014 - 04.06.2014

Opinia nr. 8/2014 - 16.09.2014

Opinia nr. 9/2014 - 25.11.2014

Ghid de implementare a Deciziei CJUE in cazul Google - 26.11.2014