Home » Comunicat_Presa_25_07_2022
 Română | English | Francais

19.05.2021

Amendă pentru încălcarea RGPD

 

Autoritatea Națională de Supraveghere a finalizat în data de 06.05.2021 o investigație la o Asociație de Proprietari din municipiul Iași căreia i-a aplicat o amendă, ca urmare a faptului că acest operator nu a furnizat informațiile solicitate de instituția noastră, încălcând astfel prevederile art. 83 alin. (5) lit. e) corelate cu dispozițiile art. 58 alin. (1) lit. (a) și (e) din Regulamentul General privind Protecția Datelor. 

Ca atare, Asociația de proprietari a fost sancționată contravențional cu amendă în cuantum de 2463,3 lei, echivalentul sumei de 500 EURO, în temeiul art. 58 alin. (2) lit. i) din Regulamentul General privind Protecția Datelor, coroborat cu art. 8 din O.G. nr. 2/2001.

Investigația s-a desfășurat ca urmare a unei plângeri prin care se reclama faptul că operatorul a afișat listele de plată cu detalierea numelui și prenumelui fiecărui membru al Asociației de proprietari. De asemenea, petentul a reclamat și afișarea unui înscris cu caracter defăimător în care erau menționate datele sale personale (numele și prenumele).

Întrucât operatorul nu a răspuns solicitărilor instituției noastre, deși a confirmat primirea lor, acesta a fost sancționat cu amendă.

De asemenea, Asociației de proprietari i s-a dispus să transmită autorităţii de supraveghere toate informațiile solicitate, în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea procesului-verbal.

 

Direcția juridică și comunicare

A.N.S.P.D.C.P.