Home » Comunicat_Presa_25_08_2021
 Română | English | Francais

25.08.2021

Amendă în aplicarea Legii nr. 190/2018

 

Autoritatea Națională de Supraveghere a finalizat în luna iulie a anului curent o investigație la Asociația Asistenței Rutiere A-Car Vaslui, operator aflat sub incidența prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 190/2018.

Investigația a fost demarată ca urmare a unei sesizări cu privire la faptul că Asociația Asistenței Rutiere A-Car Vaslui prelucrează date cu caracter personal ale minorilor (imagine), prin intermediul site-ului www.a-carvaslui.ro.

Întrucât în cadrul investigației declanșate operatorul nu a răspuns solicitărilor instituției noastre, acesta a fost mai întâi sancționat cu avertisment pentru încălcarea art. 58 alin. (1) lit. a) și lit. e) din Regulamentul (UE) 2016/679, în temeiul art. 13 din Legea nr. 190/2018.

De asemenea, Autoritatea națională de supraveghere a emis Planul de remediere prevăzut de art. 13 alin. (1) din Legea 190/2018, cu măsura de a furniza toate informațiile solicitate de instituția noastră în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării procesului-verbal.

Asociația Asistenței Rutiere A-Car Vaslui nu a adus la îndeplinire măsurile prevăzute în planul de remediere comunicat de Autoritatea națională de supraveghere, încălcându-se astfel prevederile art. 58 alin. (1) lit. a) și lit. e) din Regulamentul (UE) 2016/679.

Ca atare, în temeiul art. 14 alin. (1) din Legea nr. 190/2018, operatorul a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 10.000 lei, pentru fapta prevăzută de art. 14 alin. (5) lit. e) din Legea nr. 190/2018, raportat la art. 58 alin. (1) lit. a) și lit. e) din Regulamentul (UE) 2016/679.

 

Direcția juridică și comunicare

A.N.S.P.D.C.P.