Home » Comunicat de presa 20.10.2014
 Română | English | Francais

COMUNICAT DE PRESĂ

         

Reprezentanții Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal s-au aflat joi, 16 octombrie 2014, în municipiul Pitești unde au susținut reuniunea cu tema ”Protecția datelor personale în administraţia publică locală”, eveniment susținut cu sprijinul Instituției Prefectului județului Argeș.      

În vederea îmbunătăţirii aplicării unitare a regulilor de prelucrare a datelor cu caracter personal,  la această reuniune au fost invitați reprezentanți ai administrației publice locale și serviciilor publice deconcentrate de la nivel județean.

Facem precizarea că autorităţile publice locale şi cele de la nivel judeţean sunt scutite de obligaţia de notificare, pentru prelucrările prevăzute de lege în sarcina acestora (raportat la obiectul de activitate), conform Deciziei nr. 23/2012 a Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Pe de altă parte, acestea trebuie să notifice prelucrările efectuate prin utilizarea sistemelor de supraveghere video, în concordanţă cu prevederile Legii nr. 677/2001 şi ale art. 14 din Decizia nr. 52/2012 a Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

În ambele situaţii, se menţine în sarcina autorităţilor publice locale şi a celor de la nivel judeţean obligaţia respectării condiţiilor de prelucrare a datelor personale, prevăzute de Legea nr. 677//2001, inclusiv cele referitoare la exercitarea drepturilor persoanelor vizate (dreptul de informare, acces, intervenţie, opoziţie, de plângere la ANSPDCP).

De asemenea, acestea sunt obligate să aplice măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor personale împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală conform Ordinului nr. 52/2002 privind cerinţele minime de securitate.
           

 

 

          Biroul Juridic și Comunicare
20 octombrie 2014