Home » Declaratie a Grupului de Lucru Art. 29
 Română | English | Francais

Declaratie a Grupului de Lucru Art. 29     

 

În cadrul Reuniunii Plenare din data de 4 decembrie 2013, Grupul de Lucru Art. 29 (format din reprezentanţii autorităţilor de supraveghere a prelucrării datelor personale din statele membre ale Uniunii Europene) a dat publicităţii o Declaraţie prin care salută votul acordat de Comisia LIBE (Libertăţi şi Justiţie) a Parlamentului European cu privire la pachetul european legislativ de reformă  în domeniul protecţiei datelor, compus din:

  • Proiectul de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice faţă de prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
  • Proiectul de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind protecţia persoanelor fizice faţă de prelucrările efectuate de către autorităţile competente în scopul prevenirii, cercetării, constatării sau urmăririi penale a infracţiunilor ori executării pedepselor penale şi libera circulaţie a acestor date.

Grupul de Lucru Art. 29 solicită tuturor părţilor implicate intensificarea eforturilor de adoptare a acestui pachet de reformă şi la nivelul Consiliului Uniunii Europene.

Declaraţia adoptată este disponibilă la adresa http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/press-material/press-release/index_en.htm