Home » Informatii_suplimentare_SIS_II
 Română | English | Francais

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

 

1.Ce este spațiul Schengen?

Spațiul Schengen fără frontiere garantează libera circulație a peste 400 de milioane de cetățeni ai UE, împreună cu cetățenii din afara UE care locuiesc în UE sau vizitează UE ca turiști, studenți de schimb sau în scopuri de afaceri (orice persoană prezentă legal în UE). Libera circulație a persoanelor permite fiecărui cetățean UE să călătorească, să lucreze și să locuiască într-o țară din UE fără formalități speciale. Schengen susține această libertate permițând cetățenilor să se deplaseze în spațiul Schengen fără a fi supuși controalelor la frontieră.

Acordul Schengen este un acord între mai multe țări din Europa pentru eliminarea controlului la frontierele interne și a sistemului comun de vize. Astăzi, spațiul Schengen cuprinde majoritatea țărilor UE, cu excepția Bulgariei, Croației, Ciprului, Irlandei și României. Bulgaria, Croația și România sunt în prezent în proces de aderare la spațiul Schengen și aplică deja acquis-ul Schengen în mare măsură. În plus, și statele din afara UE Islanda, Norvegia, Elveția și Liechtenstein s-au alăturat spațiului Schengen.          

Cooperarea Schengen

Orice persoană are dreptul la liberă circulație în spațiul Schengen. Scopul spațiului Schengen este de a asigura protecția persoanelor și a proprietății acestora prin reducerea posibilităților de abuz de acest drept. Aceasta include o cooperare sporită și eficientă între autoritățile polițienești, vamale, judiciare și de control la frontierele externe din toate statele membre, care este necesară având în vedere eliminarea frontierelor interne.        

2.Componenta Națională SIS II (N.SIS II)

Ministerul Afacerilor Interne, prin Centrul Naţional SIS, este responsabil cu implementarea, funcționarea, întreținerea şi securitatea N.SIS, cu asigurarea conectării N.SIS la SIS central şi managementul copiei naționale a bazei de date centrale a SIS, precum şi cu asigurarea accesului autorităților române la N.SIS.

Sistemul asigură schimbul de informații în SIS II între țările care implementează legislația Schengen, având ca scop securitatea națională și protecția ordinii publice, gestionarea controlului frontierelor Schengen externe și asistență pentru cooperarea polițienească și judiciară.

Componenta națională a SIS este sistemul informatic constituit din Sistemul Informatic Național de Semnalări (SINS) și copia națională a bazei de date centrale a SIS, care permite efectuarea de căutări de către autoritățile române.