Home » Precizări_suplimentare_privind_cazul_Rise_Project
 Română | English | Francais

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Precizări suplimentare privind cazul Rise Project

 

Având în vedere informațiile eronat vehiculate în spațiul public și reacțiile anumitor factori, precizăm următoarele:

Ca urmare a sesizării primite de la o persoană fizică, care a semnalat posibile încălcări ale legislației privind protecția datelor cu caracter personal, prin postările realizate de Rise Project în spațiul public, în temeiul competențelor legale de monitorizare și control ale Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, au fost solicitate informații referitoare la situația semnalată, de la operatorul respectiv.

In sesizarea primită se precizează că au fost postate în mediul online de către Rise Project o multitudine de date cu caracter personal ale unor persoane private și publice, solicitându-se verificarea respectării reglementărilor legale în vigoare din domeniul prelucrării datelor personale.

În acest context, subliniem că, întrucât însăși postarea publicată de Rise Project a indicat sursa obținerii acestora, respectiv ”o valiză cu informații esențiale (...) a fost găsită în zona rurală din Teleorman”, apreciem că informațiile solicitate prin adresa Autorității de Supraveghere nu sunt de natură să încalce secretul profesional al jurnaliștilor.

In același timp, evidențiem că, in Cauza Alkaya contra Turciei (cererea nr. 42811/06), Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat încălcarea articolului 8 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului (dreptul la respectul vieţii private şi de familie) de către un cotidian național. Cauza vizase dezvăluirea de către presă a adresei domiciliului unei actriţe din Turcia, al cărei apartament fusese jefuit. 

CEDO  a statuat că opţiunea locuinţei este o chestiune fundamental privată, iar exerciţiul liber al acestei alegeri este parte integrantă a sferei autonomiei personale protejate de articolul 8 al Convenției.

CEDO a trebuit astfel să determine dacă statul a administrat un just echilibru între dreptul reclamantei la protejarea vietii sale private și dreptul jurnaliștilor de la un cotidian la libertatea de exprimare, protejat de art. 10 din Convenție, iar în hotărârea pronunțată a constatat încălcarea vieții private a persoanei respective (incalcarea art. 8 al Convenției europene a drepturilor omului).

În acest context, menționăm faptul că, în prezent, în România nu există în vigoare o lege a presei.

Ca atare, reiterăm aspectele evidențiate în comunicatul de presă din data de 9.11.2018, postat pe site-ul ANSPDCP (http://www.dataprotection.ro/?page=Clarificari_referitoare_la_sesizarea_primita_de_ANSPDCP_in_cazul_Rise_Project&lang=ro), în sensul că:

Solicitarea de informații adresată Rise Project s-a realizat în temeiul competențelor de control ale institutiei noastre, stabilite de art. 57 alin. (1) lit. f) și h) și art. 58 alin. (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 2016/679, de art. 141 din Legea nr. 102/2005, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 190/2018, raportat și la necesitatea asigurării echilibrului între dreptul la protecţia datelor cu caracter personal şi dreptul la libertatea de exprimare (inclusiv prelucrarea în scopuri jurnalistice), prevăzut la art. 85 din RGPD, precum și având în vedere jurisprudența CEDO în domeniu.

Autoritatea de Supraveghere, în considerarea rolului său de garant al dreptului la viață privată și a dreptului la protecția datelor personale s-a exprimat și a actionat în mod constant, înca de la inființare, în anul 2005, în sensul asigurării unui echilibru între dreptul la protecția datelor cu caracter personal, libertatea de exprimare și dreptul la informație.

În acest context, Autoritatea de Supraveghere precizează în mod ferm că demersurile sale se înscriu exclusiv în sfera atribuțiilor legale, fără a aduce atingere libertății presei și fără a interfera în vreun fel cu exercitarea competențelor și atribuțiilor legale ale altor instituții ale statului.

 

ANSPDCP