Home » Sanctiuni aplicate
 Română | English | Francais

Comunicat de Presă

 

În perioada iulie-august 2016 Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a desfășurat la operatori de date cu caracter personal mai multe investigații din oficiu sau pe baza plângerilor și sesizărilor primite, în urma cărora a aplicat sancțiuni contravenționale.

Dintre acestea, prezentăm în continuare situații în care s-au aplicat sancțiuni contravenționale cu amendă de minim 5000 lei.

1. ERB Retail Services

S-a constatat săvârşirea următoarelor fapte:

-  ”Prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal”, prevăzută de art. 32 din Legea nr. 677/2001, întrucât  ERB RETAIL  SERVICES IFN S.A. a transmis date negative la Biroul de Credit SA fără realizarea informării prealabile a unor persoane fizice, cu nerespectarea art. 8 și art. 9 din Decizia ANSPDCP nr. 105/2007 și art. 12 alin. (1) din Legea nr. 677/2001;

- "Prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal", prevăzută de art. 32 din Legea nr. 677/2001, întrucât ERB RETAIL  SERVICES IFN S.A., în cazul mai multor persoane fizice, a transmis de mai multe ori date negative în aceeaşi lună către Biroul de Credit, pentru aceeaşi restantă fără a respecta termenul de 30 de zile de la data scadentei, contrar dispozitiilor art. 5 alin. (1) ale Deciziei ANSPDCP nr. 105/2007  și  ale prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 677/2001.

Pentru aceste fapte s-a aplicat amendă contravențională în cuantum total de 25.000 lei.

 

2. Veneto Banca Spa Italia Montebelluna

S-a constatat săvârşirea următoarelor fapte:

- Prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal, contravenţie prevăzută de art. 32 din Legea nr. 677/2001, întrucât Veneto Banca Spa Italia Montebelluna Sucursala Bucureşti a transmis date negative la Biroul de Credit SA, în cazul mai multor clienți, fără a realiza informarea prealabilă a acestora, încălcând dispoziţiile art. 8 alin. (2) din Decizia ANSPDCP nr. 105/2007 şi dispoziţiile art. 12 ale Legii nr. 677/2001;

- Prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal, contravenţie prevăzută de art. 32 din Legea nr. 677/2001, întrucât Veneto Banca Spa Italia Montebelluna Sucursala Bucureşti, în cazul mai multor persoane fizice, a transmis de mai multe ori date negative în aceeaşi lună către Biroul de Credit, pentru aceeaşi restantă fără a respecta termenul de 30 de zile de la data scadentei, contrar dispozitiilor art. 5 alin. (1) ale Deciziei ANSPDCP nr. 105/2007  și  ale prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 677/2001.

Pentru aceste fapte s-a aplicat amendă contravențională în cuantum total de 20.000 lei.

           

3. CETELEM IFN SA

S-a constatat săvârşirea următoarelor fapte:

- "Refuzul de a furniza informații", contravenție prevăzută de art. 34 din Legea 677/2001, întrucât CETELEM IFN SA nu a furnizat Autorității de supraveghere informațiile sau documentele cerute în exercitarea atribuțiilor legale de investigare prevăzute de art. 27 din Legea 677/2001;

- "Prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal", contravenție prevăzută de art. 32 din Legea nr. 677/2001, întrucât CETELEM IFN SA, în cazul mai multor persoane fizice, a transmis date negative către Biroul de Credit, cu erori de prelucrare a datelor în sistemul de evidență a biroului de credit, contrar dispozitiilor art. 4 alin.(2) ale Deciziei ANSPDCP nr. 105/2007 și ale art. 4 din Legea nr. 677 /2001.

Pentru aceste fapte s-a aplicat amendă contravențională în cuantum total de 35.000 lei

           

4 . SC Vodafone Romania SA

S-a constatat săvârşirea faptei:

- Neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 3 alin. (1), în condiţiile prevăzute de art. 3 alin. (3) litera b) din Legea nr. 506/2004, modificată şi completată,  întrucât Vodafone România SA nu a luat suficiente măsuri tehnice şi organizatorice adecvate în vederea protejării datelor cu caracter personal ale unor abonați, împotriva accesării ori divulgării ilicite. 

S-a aplicat amendă contravențională în cuantum de 10.000 lei

 

5. OMT Agency SRL

S-a constatat săvârşirea faptei:

- Nerespectarea prevederilor art. 12 referitoare la comunicările nesolicitate, contravenţie prevăzută de art. 13 alin. (1) lit. q) din Legea nr. 506/2004, întrucât SC OMT Agency SRL a transmis  comunicări comerciale prin poșta electronică către unii utilizatori, pentru care nu a prezentat nicio dovadă a obținerii prealabile a consimțământului expres al acestora, încălcând astfel prevederile art. 12 alin. (1) din Legea nr. 506/2004.

S-a aplicat o amendă contravențională în cuantum de 7.000 lei.