Home » Noutate. Decizia nr 105/2007
 Română | English | Francais

8 ianuarie 2008

 

Decizia nr. 105/2007 cu privire la prelucrările de date cu caracter personal efectuate în sisteme de evidenţă de tipul birourilor de credit

Luând în considerare riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace automatizate pentru viaţa privată a persoanelor fizice şi pentru evitarea producerii unor abuzuri în activitatea de înscriere a datelor personale în sistemele de evidenţă de tipul birourilor de credit, care pot produce efecte asupra unui număr considerabil de cetăţeni, Autoritatea de supraveghere a adoptat decizia cu privire la prelucrările de date cu caracter personal efectuate în sisteme de evidenţă de tipul birourilor de credit, publicată în Monitorul Oficial nr. 891 din 27 decembrie 2007.

În consecinţă, prin acest proiect s-a stabilit că:

  • pot participa la sistemele de tipul birourilor de credite numai instituţiile financiare şi de credit, societăţile de leasing şi cele de asigurări pentru produsele de tip credit;
  • perioada de stocare a datelor referitoare la întârzierile la plată (date negative) este de 4 ani de la data achitării ultimei rate restante sau de la data ultimei actualizări transmise, în cazul neachitării restanţelor până la data respectivă;
  • datele negative se transmit la birourile de credite după 30 de zile de la data scadenţei;
  • este obligatorie înştiinţarea prealabilă a cetăţeanului, în scris, telefonic, prin SMS sau e-mail, cu cel puţin 15 zile înainte de data transmiterii datelor către biroul de credit.

Această decizie cu caracter normativ intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării.