Home » Pachet Protectia Datelor Personale
 Română | English | Francais

Comunicat de Presă

 

Parlamentul European a adoptat în data de 14 aprilie a.c. pachetul legislativ privind protecţia datelor personale

Votul dat la nivelul Parlamentului European reprezintă finalul unui proces îndelungat de modernizare a cadrului normativ în domeniul protecţiei datelor, iniţiat la începutul anului 2012 de Comisia Europeană.

Pachetul legislativ cuprinde un Regulament general privind protecţia datelor, cu aplicabilitate directă la nivelul tuturor statelor membre şi o Directivă privind protecţia datelor personale în cadrul activităţilor desfăşurate de autorităţile de aplicare a legii.

Prevederile Regulamentului vor intra în vigoare în primăvara acestui an odată cu publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi vor fi aplicabile după expirarea unui termen de 2 ani, începând cu primăvara anului 2018.

Regulamentul aduce o serie de modificări necesare regulilor stabilite acum mai bine de două decenii de Directiva 95/46/CE. Acestea au şi fost obiectivele principale urmărite de Comisia Europeană atunci când a propus primul proiect de text în ianuarie 2012:

stabilirea unui set unic de reguli privind protecţia datelor, direct aplicabile tuturor statelor membre ale Uniunii Europene,

actualizarea principiilor de protecţie a datelor cu caracter personal stabilite prin Directiva 95/46/CE, având în vedere modul în care sunt prelucrate în prezent datele personale,

consolidarea drepturilor garantate tuturor cetăţenilor europeni, acordându-le acestora un control mai bun asupra modului în care le sunt prelucrate datele personale, şi

simplificarea procedurilor administrative atât pentru operatorii de date, cât şi pentru împuterniciţii acestora.

Regulamentul consolidează drepturile garantate persoanelor vizate asigurându-le acestora posibilitatea de a obţine informaţii clare şi cuprinzătoare cu privire la scopul şi modul în care le sunt prelucrate datele personale, precum şi exprimând într-o manieră mai clară dreptul de a fi uitat. Totodată, Regulamentul prevede şi un drept nou, respectiv dreptul la portabilitatea datelor – mai exact posibilitatea persoanei vizate de a-şi transfera în totalitate datele la un alt operator de date, oferindu-i astfel un mai bun control asupra modului în care aceste date sunt prelucrate.

Prin noul Regulament, protecţiei vieţii private a minorilor beneficiază de mai multă atenţie. Astfel, Regulamentul stabileşte o serie de garanţii specifice pentru a proteja cât mai eficient viaţa privată a minorilor, în special în mediul on-line.

Regulile stabilite de Regulament le sunt aplicabile tuturor operatorilor de date, indiferent de locul unde sunt stabiliţi aceştia, în măsura în care serviciile acestora presupun prelucrarea datelor personale ale cetăţenilor Uniunii Europene.

În acelaşi timp, Regulamentul vine în sprijinul operatorilor de date şi împuterniciţilor acestora, stabilind un set unic de reguli aplicabile pe teritoriul întregii Uniuni Europene. Astfel, sunt reduse în mod semnificativ şi procedurile administrative pe care operatorii de date trebuie să le urmeze – este oferită posibilitatea de a avea un „interlocutor” unic la nivel european.

Totodată, a fost revizuit şi modul în care autorităţile pentru protecţia datelor cooperează pentru a putea asigura o aplicare unitară şi eficientă a prevederilor Regulamentului. Succesorul Grupului de Lucru Art. 29 va fi un Comitet European de Protecţie a Datelor, în cadrul căruia autorităţile pentru protecţia datelor din statele membre ale Uniunii Europene îşi vor coordona eforturile pentru a asigura respectarea regulilor impuse de noul Regulament european.