Home » Relaţii Internaţionale » Schengen
 Română | English | Francais

SCHENGEN

 

Campania de informare SIS II (Sistemul de Informații Schengen II)

Sistemul de Informații Schengen II (SIS II)  

Banner Sistemul de Informații Schengen II (SIS II)

Sistemul de Informații Schenghen II (SIS II - prezentare video)

Ghidul pentru exercitarea dreptului de acces la datele introduse în SIS II

 

Grupul de Supraveghere Comună SIS II

 

În iunie 2013 a avut loc prima reuniune oficială a Grupului de Supraveghere Comună SIS II. Acest grup a înlocuit Autoritatea Comună de Control Schengen odată cu apariţia, în aprilie 2013, a Sistemului de Informaţii Schengen generaţia a II-a (SIS II).

Grupul de Supraveghere Comună SIS II (GSC II) reprezintă o platformă ce permite colaborarea autorităţilor pe protecţia datelor responsabile pentru monitorizarea Sistemului de Informaţii Schengen. La reuniuniule GSC SIS II participă câte un reprezentant al autorităţii pe protecţia datelor din fiecare stat membru, precum şi un reprezentant al Autorităţii Europene pentru Protecţia Datelor (AEPD).

GSC SIS II este responsabil pentru monitorizarea activităţilor şi pentru realizarea invetigaţiilor în comun în vederea verificării conformităţii cu prevederile privind protecţia datelor din Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind instituirea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de Informaţii Schengen din a doua generaţie (Regulamentul SIS II) şi din Decizia 2007/533/JAI a Consiliului din 12 iunie 2007 privind înfiinţarea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de informaţii Schengen de a doua generaţie (Decizia SIS II), pentru elaborarea de recomandări pentru statele membre şi pentru unitatea centrală. În cadrul reuniunilor, participanţii îşi împărăşesc experienţele, abordează provocările comune în legătură cu utilizarea SIS II în vederea soluţionării acestora.