Home » Relaţii Internaţionale » Scutul de Confidentialitate UE-SUA
 Română | English | Francais

Scutul de Confidențialitate UE-SUA (Privacy Shield EU-US)

 

În luna februarie 2016, Comisia Europeană a publicat Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu „Fluxuri de date transatlantice: restabilirea încrederii prin garanții puternice”, un proiect de decizie privind nivelul de protecție adecvat și axele ce constituie noul cadru legal pentru schimbul transatlantic de date cu caracter personal în scopuri comerciale: Scutul de Confidențialitate UE-SUA care înlocuiește Principiile Safe Harbor invalidate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în data de 6 octombrie 2015 în cauza Schrems.

Documentația publicată de Comisia Europeană a făcut obiectul analizei autorităților pentru protecția datelor reunite sub egida Grupului de Lucru Articolul 29, care a avut drept finalitate emiterea unui aviz. Astfel, a fost analizată, pe de o parte, activitatea comercială a Scutului de Confidențialitate și, pe de altă parte, garanțiile instituite în legătură cu derogările de la principiile Scutului de Confidențialitate pentru scopurile de securitate națională și interes public.

În luna august a anului 2016 a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1250 a Comisiei din 12 iulie 2016 în temeiul Directivei 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind caracterul adecvat al protecţiei oferite de Scutul de confidenţialitate UE-SUA.

Potrivit acestei decizii, Statele Unite garantează un nivel adecvat de protecţie a datelor cu caracter personal transferate din Uniunea Europeană către organizaţii din Statele Unite în temeiul Scutului de confidenţialitate UE-SUA, cu condiţia ca respectivele entităţi să prelucreze datele cu caracter personal în conformitate cu un set puternic de principii şi garanţii pentru protecţia vieţii private şi a datelor cu caracter personal care sunt echivalente cu cele din Uniunea Europeană.

Textul Deciziei Comisiei poate fi consultat aici.

 

În același timp, în sprijinul persoanelor fizice, tot în luna august 2016 a fost publicat pe pagina web a Comisiei Europene Ghidul cetăţeanului referitor la Scutul de confidenţialitate UE-SUA.

Ghidul cetăţeanului oferă informaţii generale privind Scutul de confidenţialitate UE-SUA, dar, în acelaşi timp, prezintă într-o formă succintă obligaţiile companiilor ce sunt parte la Scutul de confidenţialitate UE-SUA, precum şi drepturile de care beneficiază persoanele vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor, precum şi dreptul de a se adresa cu plângere.

Astfel, Ghidul cetăţeanului oferă informaţii în legătură cu modalitatea în care persoana vizată se poate adresa cu plângere împotriva unei companii din SUA ce prelucrează date cu caracter personal în temeiul Scutului de confidenţialitate UE-SUA la următoarele entităţi: compania din SUA, organismul independent de soluţionare alternativă a litigiilor (Alternative dispute resolution Body - ADR), autoritatea naţională pentru protecţia datelor, Departamentul de Comerţ, Comisia Federală pentru Comerţ, Comitetul de Arbitraj al Scutului de confidenţialitate UE-SUA.

Textul Ghidului poate fi consultat în varianta în limba engleză aici.

Scutul de Confidentialitate UE-SUA Formular pentru transmiterea cererilor catre Ombudsman SUA.