Home » Relaţii Internaţionale » Comitetul European pentru protecţia datelor
 Română | English | Francais

Comitetul European pentru Protecția Datelor

 

Comitetul european pentru protecția datelor (CEPD) este un organism european independent care contribuie la aplicarea consecventă a normelor privind protecția datelor în întreaga Uniune Europeană și care promovează cooperarea dintre autoritățile UE pentru protecția datelor. 

CEPD este alcătuit din reprezentanți ai autorităților naționale pentru protecția datelor și ai Autorității Europene pentru Protecția Datelor (AEPD). EDPB a fost înființat în temeiul art. 68 din Regulamentul (UE) 2016/679 (Regulamentul General privind Protecția Datelor). Comisia Europeană are dreptul de a participa la activitățile și reuniunile CEPD, fără a avea însă drept de vot.  

CEPD are un Secretariat, care este asigurat de AEPD. Condițiile de cooperare între CEPD și AEPD sunt definite de un memorandum de colaborare.

CEPD își propune să asigure o aplicare consecventă la nivelul Uniunii Europene a Regulamentului General privind Protecția Datelor și a Directivei (UE) 2016/680 (Directiva europene privind protecția datelor în materie de aplicare a legii).

CEPD poate adopta orientări generale pentru a clarifica termenii specifici legislației europene privind protecția datelor, oferind părților interesate o interpretare consecventă a drepturilor și obligațiilor acestora.

De asemenea, Regulamentul General privind Protecția Datelor abilitează CEPD să adopte decizii cu caracter obligatoriu adresate autorităților naționale de supraveghere, pentru a asigura o aplicare consecventă.

În ceea ce privește sarcinile și atribuțiile CEPD, acestea sunt stabilite de art. 70 din Regulamentul General privind Protecția Datelor, dintre care evidențiem următoarele sarcini:

să ofere orientări generale (inclusiv ghiduri, recomandări și bune practici) pentru a clarifica legislația în domeniul protecției datelor cu caracter personal;

să ofere consiliere Comisiei Europene pe orice temă legată de protecția datelor cu caracter personal și cu privire la orice nouă legislație propusă la nivelul Uniunii Europene;

să adopte constatări privind mecanismul pentru asigurarea coerenței în cazuri transfrontaliere legate de protecția datelor cu caracter personal;

să promoveze cooperarea și schimbul eficient de informații și de bune practici între autoritățile naționale de supraveghere.

Totodată, potrivit art. 71 din Regulamentul General privind Protection Datelor, CEPD elaborează un raport anual al activității sale privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrare în Uniune și, dacă este relevant, în țări terțe și organizații internaționale. Raportul anual este pus la dispoziția publicului și transmis Parlamentului European, Consiliului și Comisiei Europene.

Documentele adoptate de EDPB sunt disponibile aici.