Home » Relaţii Internaţionale » Consiliul Europei
 Română | English | Francais

Consiliul Europei Comitetul Consultativ al Convenției pentru protejarea persoanelor fațã de prelucrarea automatizatã a datelor cu caracter personal (T-PD), cunoscutã sub denumirea de Convenția nr. 108.

 

Conventia nr. 108 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea automatã a datelor cu caracter personal a fost semnatã la nivelul Consiliului Europei in 28 ianuarie 1981 și reprezintã unul dintre primele instrumente juridice adoptate la nivel internațional în domeniul protecției datelor personale.

Comitetul Consultativ – T-PD - a fost stabilit în temeiul art. 20 alin. (4) al Convenției nr. 108 și este format din reprezentanții tuturor statelor membre ale Consiliului Europei, semnatare ale Convenției. Are un președinte și doi vice-președinți.

Comitetul își exercitã atribuțiile enunțate în art. 19 și art. 20 din Convenția nr. 108. În principal, elaboreazã proiecte de instrumente juridice în vederea adoptãrii acestora de cãtre Comitetul de Miniștri și, totodatã, emite avize și rapoarte. 

Comitetul are un Birou însãrcinat cu pregãtirea reuniunilor T-PD.

România a ratificat Convenția pentru protejarea persoanelor fațã de prelucrarea automatizatã a datelor cu caracter personal prin Legea nr. 682/2001. Prin Legea nr. 55/2005 țara noastrã a ratificat și Protocolul adițional la Convenția pentru protejarea persoanelor fațã de prelucrarea automatizatã a datelor cu caracter personal, cu privire la autoritãțile de control și fluxul transfrontalier al datelor.

La lucrãrile Comitetului pot participa și reprezentanți ai statelor membre ale Consiliului Europei, dar care nu au semnat Conventia nr. 108.

Reuniunile Comitetului au loc, de regulã, la sediul Consiliului Europei de la Strasbourg. 

România participã, prin reprezentanții Autoritãții Naționale de Supraveghere a Prelucrãrii Datelor cu Caracter Personal, la reuniunile Comitetului, având drept de vot.

Convenția 108 trece în prezent printr-un proces de modernizare și adaptare la provocãrile privind protecția datelor reprezentate de noile tehnologii în domeniul comunicațiilor. Proiectul de modernizare a Convenției a fost inițiat de cãtre Comitetul Consultativ T-PD.

Procesul de revizuire va urmãri cele douã mari obiective, respectiv sã rãspundã provocãrilor la adresa vieții private ca rezultat al utilizãrii noilor tehnologii în domeniul comunicațiilor și sã sublinieze importanța mecanismului de follow-up cu privire la implementarea principiilor stabilite prin Convenția 108.

Astfel, în octombrie 2011 au început discuțiile privind modernizarea Convenției 108, Comitetul Consulativ (T-PD) ajungând la adoptarea, la nivelul tehnic al T-PD, în 2012 a unui text de protocol de revizuire. Comitetul miniștrilor a decis înființarea unui comitet ad-hoc privind protecția datelor format din reprezentanți ai statelor membre ale Consiliului Europei cu misiunea de a finaliza modernizarea Convenției 108 prin negocierea formalã a textului protocolului de amendare.

Procesul de modernizare a Convenției 108 are ca finalitate transformarea sa într-un instrument juridic internațional cu valoare universalã, aplicabil și statelor din afara Consiliului Europei. În prezent, se deruleazã un proces de reformare a cadrului legislativ privind protecția datelor personale și la nivelul Uniunii Europene, început în anul 2012, prin care se intenționeazã adoptarea unui regulament direct aplicabil în statele membre care sã înlocuiascã actuala Directivã nr. 95/46/CE și adoptarea unei directive care sã reglementeze protecția datelor personale în domeniul penal.

Întrucât majoritatea statelor pãrți la Convenția 108 sunt membre atât ale UE, cât și ale Consiliului Europei, se dorește realizarea unor modificãri compatibile între instrumentele juridice de la nivelul acestor douã organizații internaționale.

Propunerile de modernizare ale Convenției 108 sunt disponibile la adresa:

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/TPD_documents/T-PD(2012)04Rev4_E_Convention%20108%20modernised%20version.pdf

Manual de legislaţie europeană privind protecţia datelor

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-handbook-data-protection-ro.pdf