Home » Legislaţie » Decizii ANSPDCP » Publicate
 Română | English | Francais

Decizii ANSPDCP - Publicate

 

Decizia nr. 60/2006 privind stabilirea unor formulare tipizate ale notificărilor prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. - A fost abrogată prin Decizia nr. 95/2008

Decizia nr. 89/2006 privind stabilirea categoriilor de operaţiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, susceptibile de a prezenta riscuri speciale pentru drepturile şi libertăţile persoanelor - A fost abrogată prin Decizia nr. 11/2009 .

Decizia nr. 90/2006 privind cazurile în care nu este necesară notificarea prelucrării unor date cu caracter personal - A fost abrogată prin Decizia 200/2015

Decizia nr. 91/2006 privind cazurile în care este permisă notificarea simplificată a prelucrării datelor cu caracter personal - A fost abrogată prin Decizia 200/2015

Decizia nr. 167/2006 privind stabilirea clauzelor contractuale standard în cazul transferurilor de date cu caracter personal către un împuternicit stabilit într-un stat a cărui legislaţie nu prevede un nivel de protecţie cel puţin egal cu cel oferit de legea română - A fost abrogată prin Decizia nr. 99/2018

Decizia nr. 172/2006 privind recunoaşterea unui nivel de protecţie adecvat a datelor cu caracter personal în Argentina - A fost abrogată prin Decizia nr. 99/2018

Decizia nr. 173/2006 privind recunoaşterea unui nivel de protecţie adecvat a datelor cu caracter personal, asigurat de Legea Canadiană din 13 aprilie 2000 cu privire la protecţia informaţiilor personale şi documentele electronice - A fost abrogată prin Decizia nr. 99/2018

Decizia nr. 174/2006 privind recunoaşterea unui nivel de protecţie adecvat a datelor cu caracter personal în Elveţia - A fost abrogată prin Decizia nr. 99/2018

Decizia nr. 175/2006 privind recunoaşterea unui nivel de protecţie adecvat a datelor cu caracter personal în Guernsey - A fost abrogată prin Decizia nr. 99/2018

Decizia nr. 176/2006 privind recunoaşterea unui nivel de protecţie adecvat a datelor cu caracter personal în Insula Man - A fost abrogată prin Decizia nr. 99/2018

Decizia nr. 28/2007 privind transferurile datelor cu caracter personal către alte state - A fost abrogată prin Decizia 200/2015

Decizia nr. 100/2007 privind stabilirea cazurilor în care nu este necesară notificarea prelucrării unor date cu caracter personal - A fost abrogată prin Decizia 200/2015

Decizia nr. 105/2007 cu privire la prelucrările de date cu caracter personal efectuate în sisteme de evidenţă de tipul birourilor de credit - A fost abrogată prin Decizia nr. 99/2018

Decizia nr. 90/2008 privind recunoaşterea unui nivel de protecţie adecvat a datelor cu caracter personal în Jersey - A fost abrogată prin Decizia nr. 99/2018

Decizia nr. 95/2008 privind stabilirea formularului tipizat al notificărilor prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

(Formularul de notificare - Notificare prelucrarea datelor cu caracter personal) - A fost abrogată prin Decizia nr. 99/2018

Decizia nr. 101/2008 privind procedura emiterii autorizaţiei pentru prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea de sănătate, în condiţiile art. 9 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date - A fost abrogată prin Decizia nr. 99/2018

Decizia nr. 10/2009 privind stabilirea unui model de autorizaţie pentru transferul în străinătate al datelor cu caracter personal în baza art. 29 alin. (4) din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. - A fost abrogată prin Decizia nr. 99/2018

Decizia nr. 11/2009 privind stabilirea categoriilor de operaţiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, susceptibile de a prezenta riscuri speciale pentru drepturile şi libertăţile persoanelor - A fost abrogată prin Decizia 200/2015

Decizia nr. 132/2011 privind condițiile prelucrãrii codului numeric personal și a altor date cu caracter personal având o funcție de identificare de aplicabilitate generalã. - A fost abrogată prin Decizia nr. 99/2018

Decizie nr. 52/2012 privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video. - A fost abrogată prin Decizia nr. 99/2018

Decizie nr. 23/2012 privind stabilirea cazurilor în care nu este necesară notificarea prelucrării unor date cu caracter personal - A fost abrogată prin Decizia 200/2015

Decizie nr. 41/2014 privind stabilirea unui model de autorizaţie pentru transferul în străinătate al datelor cu caracter personal în baza regulilor corporatiste obligatorii (Binding Corporate Rules - BCR) - A fost abrogată prin Decizia nr. 99/2018

Decizie nr. 184/2014 privind aprobarea formularului tipizat al notificării de încălcare a securităţii datelor cu caracter personal pentru furnizorii de servicii publice de reţele sau servicii de comunicaţii electronice, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 611/2013 al Comisiei din 24 iunie 2013 privind măsurile aplicabile notificării încălcărilor securităţii datelor cu caracter personal în temeiul Directivei 2002/58/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind confidenţialitatea şi comunicaţiile electronice (publicată în Monitorul Oficial 964 din 30.12.2014)

DECIZIE nr. 200 din 14 decembrie 2015 privind stabilirea cazurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru care nu este necesară notificarea, precum şi pentru modificarea şi abrogarea unor decizii - A fost abrogată prin Decizia nr. 99/2018

DECIZIE nr. 99 din 18 mai 2018 privind încetarea aplicabilităţii unor acte normative cu caracter administrativ emise în aplicarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

Decizia nr. 128/2018 privind aprobarea formularului tipizat al notificării de încălcare a securităţii datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE

Decizia nr. 133 din 3 iulie 2018 privind aprobarea Procedurii de primire și soluționare a plângerilor

Decizia nr. 161 din 9 Octombrie 2018 privind aprobarea Procedurii de efectuare a investigațiilor

Decizia nr. 238 din 18 decembrie 2019 privind modificarea anexei nr. 2 la Procedura de efectuare a investigaţiilor

Decizia nr. 174 din 18 octombrie 2018 privind lista operaţiunilor pentru care este obligatorie realizarea evaluării impactului asupra protecţiei datelor cu caracter personal