Home » Legislaţie » Decizii ANSPDCP » Publicate
 Română | English | Francais

Decizii ANSPDCP - Publicate

 

Decizia nr. 60/2006 privind stabilirea unor formulare tipizate ale notificărilor prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. - A fost abrogată prin Decizia nr. 95/2008

Decizia nr. 89/2006 privind stabilirea categoriilor de operaţiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, susceptibile de a prezenta riscuri speciale pentru drepturile şi libertăţile persoanelor - A fost abrogată prin Decizia nr. 11/2009 .

Decizia nr. 90/2006 privind cazurile în care nu este necesară notificarea prelucrării unor date cu caracter personal - A fost abrogată prin Decizia 200/2015

Decizia nr. 91/2006 privind cazurile în care este permisă notificarea simplificată a prelucrării datelor cu caracter personal - A fost abrogată prin Decizia 200/2015

Decizia nr. 167/2006 privind stabilirea clauzelor contractuale standard în cazul transferurilor de date cu caracter personal către un împuternicit stabilit într-un stat a cărui legislaţie nu prevede un nivel de protecţie cel puţin egal cu cel oferit de legea română - A fost abrogată prin Decizia nr. 99/2018

Decizia nr. 172/2006 privind recunoaşterea unui nivel de protecţie adecvat a datelor cu caracter personal în Argentina - A fost abrogată prin Decizia nr. 99/2018

Decizia nr. 173/2006 privind recunoaşterea unui nivel de protecţie adecvat a datelor cu caracter personal, asigurat de Legea Canadiană din 13 aprilie 2000 cu privire la protecţia informaţiilor personale şi documentele electronice - A fost abrogată prin Decizia nr. 99/2018

Decizia nr. 174/2006 privind recunoaşterea unui nivel de protecţie adecvat a datelor cu caracter personal în Elveţia - A fost abrogată prin Decizia nr. 99/2018

Decizia nr. 175/2006 privind recunoaşterea unui nivel de protecţie adecvat a datelor cu caracter personal în Guernsey - A fost abrogată prin Decizia nr. 99/2018

Decizia nr. 176/2006 privind recunoaşterea unui nivel de protecţie adecvat a datelor cu caracter personal în Insula Man - A fost abrogată prin Decizia nr. 99/2018

Decizia nr. 28/2007 privind transferurile datelor cu caracter personal către alte state - A fost abrogată prin Decizia 200/2015

Decizia nr. 100/2007 privind stabilirea cazurilor în care nu este necesară notificarea prelucrării unor date cu caracter personal - A fost abrogată prin Decizia 200/2015

Decizia nr. 105/2007 cu privire la prelucrările de date cu caracter personal efectuate în sisteme de evidenţă de tipul birourilor de credit - A fost abrogată prin Decizia nr. 99/2018

Decizia nr. 90/2008 privind recunoaşterea unui nivel de protecţie adecvat a datelor cu caracter personal în Jersey - A fost abrogată prin Decizia nr. 99/2018

Decizia nr. 95/2008 privind stabilirea formularului tipizat al notificărilor prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

(Formularul de notificare - Notificare prelucrarea datelor cu caracter personal) - A fost abrogată prin Decizia nr. 99/2018

Decizia nr. 101/2008 privind procedura emiterii autorizaţiei pentru prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea de sănătate, în condiţiile art. 9 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date - A fost abrogată prin Decizia nr. 99/2018

Decizia nr. 10/2009 privind stabilirea unui model de autorizaţie pentru transferul în străinătate al datelor cu caracter personal în baza art. 29 alin. (4) din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. - A fost abrogată prin Decizia nr. 99/2018

Decizia nr. 11/2009 privind stabilirea categoriilor de operaţiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, susceptibile de a prezenta riscuri speciale pentru drepturile şi libertăţile persoanelor - A fost abrogată prin Decizia 200/2015

Decizia nr. 132/2011 privind condițiile prelucrãrii codului numeric personal și a altor date cu caracter personal având o funcție de identificare de aplicabilitate generalã. - A fost abrogată prin Decizia nr. 99/2018

Decizie nr. 52/2012 privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video. - A fost abrogată prin Decizia nr. 99/2018

Decizie nr. 23/2012 privind stabilirea cazurilor în care nu este necesară notificarea prelucrării unor date cu caracter personal - A fost abrogată prin Decizia 200/2015

Decizie nr. 41/2014 privind stabilirea unui model de autorizaţie pentru transferul în străinătate al datelor cu caracter personal în baza regulilor corporatiste obligatorii (Binding Corporate Rules - BCR) - A fost abrogată prin Decizia nr. 99/2018

Decizie nr. 184/2014 privind aprobarea formularului tipizat al notificării de încălcare a securităţii datelor cu caracter personal pentru furnizorii de servicii publice de reţele sau servicii de comunicaţii electronice, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 611/2013 al Comisiei din 24 iunie 2013 privind măsurile aplicabile notificării încălcărilor securităţii datelor cu caracter personal în temeiul Directivei 2002/58/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind confidenţialitatea şi comunicaţiile electronice (publicată în Monitorul Oficial 964 din 30.12.2014)

DECIZIE nr. 200 din 14 decembrie 2015 privind stabilirea cazurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru care nu este necesară notificarea, precum şi pentru modificarea şi abrogarea unor decizii - A fost abrogată prin Decizia nr. 99/2018

DECIZIE nr. 99 din 18 mai 2018 privind încetarea aplicabilităţii unor acte normative cu caracter administrativ emise în aplicarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

Decizia nr. 128/2018 privind aprobarea formularului tipizat al notificării de încălcare a securităţii datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE

Decizia nr. 133 din 3 iulie 2018 privind aprobarea Procedurii de primire și soluționare a plângerilor

Decizia nr. 161 din 9 Octombrie 2018 privind aprobarea Procedurii de efectuare a investigațiilor

Decizia nr. 238 din 18 decembrie 2019 privind modificarea anexei nr. 2 la Procedura de efectuare a investigaţiilor

Decizia nr. 174 din 18 octombrie 2018 privind lista operaţiunilor pentru care este obligatorie realizarea evaluării impactului asupra protecţiei datelor cu caracter personal

Decizia nr. 20 din 24 iunie 2021 privind aprobarea Cerinţelor suplimentare pentru acreditarea organismelor de certificare în temeiul art. 43 din Regulamentul (UE) 2016/679

Decizia nr. 64 din 17 mai 2023 privind aprobarea Cerințelor de acreditare a unui organism de monitorizare a codurilor de conduită în temeiul art. 41 din Regulamentul (UE) 2016/679