Home » Amenda_asociatie_proprietari
 Română | English | Francais

Amendă pentru încălcarea RGPD

 

Autoritatea Națională de Supraveghere a finalizat în data de 29.11.2019 o investigație la o Asociație de Proprietari și a constatat încălcarea anumitor dispoziții din Regulamentul General privind Protecția Datelor.

Asociația de Proprietari a fost sancționată astfel:

  • pentru contravenția constatată potrivit art. 12 din Legea nr. 190/2018, prin raportare la dispozițiile enumerate la art. 83 alin. (5) lit. a) din RGPD - amendă în cuantum de 2389,05 lei, echivalentul a 500 euro;
  • pentru contravenția constatată potrivit art. 12 din Legea nr. 190/2018, prin raportare la dispozițiile enumerate la art. 83 alin. (5) lit. b) din RGPDavertisment;
  • pentru contravenția constatată potrivit art. 12 din Legea nr. 190/2018, prin raportare la dispozițiile enumerate la art. 83 alin. (4) lit. a) din RGPD avertisment.

Sancțiunile au fost aplicate ca urmare a unei plângeri prin care petentul a reclamat accesarea, utilizarea și dezvăluirea către diverse persoane, fără temei legal, a unor imagini cu persoana sa, provenite din sistemul de supraveghere video al Asociației de Proprietari.

În urma investigației s-a constatat că Asociația de Proprietari nu a adoptat suficiente măsuri de securitate, tehnice și organizatorice, adecvate pentru protejarea datelor personale colectate prin intermediul sistemului de supraveghere video.

Totodată, Asociației de Proprietari i s-au aplicat și următoarele măsuri corective:

  • măsura corectivă de a asigura conformitatea cu RGPD a operațiunilor de prelucrare efectuate prin intermediul sistemului de supraveghere video în sensul informării persoanelor vizate conform art. 12 și 13 din RGPD, inclusiv prin postarea unor avertizări și note de informare în apropierea locurilor unde sunt montate camerele video, în termen de 10 zile lucrătoare de la data comunicării prezentului proces-verbal (art. 58 alin. (2) lit. d) din RGPD);
  • măsura corectivă de a asigura conformitatea cu RGPD a operațiunilor de prelucrare prin adoptarea unor măsuri de securitate, tehnice și organizatorice, adecvate pentru protejarea datelor personale colectate prin intermediul sistemului de supraveghere video, inclusiv sub aspectul integrării principiilor de protecție a datelor (cum ar fi cel al stocării limitate a înregistrărilor), al stabilirii unui număr limitat de persoane care să aibă acces la acest sistem, al drepturilor ce pot fi alocate fiecăreia dintre acestea, al prevederii unor instrucțiuni clare de prelucrare pentru persoanele care prelucrează date sub autoritatea asociației, astfel încât să se evite accesarea, diseminarea sau prelucrarea în alt mod neautorizat a datelor personale prelucrate prin intermediul acestui sistem, conform art. 25 și art. 32 din RGPD, în termen de 30 zile de la data comunicării prezentului proces-verbal (art. 58 alin. (2) lit. d) din RGPD).

 

A.N.S.P.D.C.P.