Home » Comunicat 021920
 Română | English | Francais

Comunicat de presă cu privire la publicarea tezelor de doctorat

 

      Referitor la afirmațiile ministrului Educației și Cercetării, doamna Monica Anisie, apărute în spațiul public pe data de 18 Februarie 2020, potrivit cărora ''acordul autorului pentru publicarea tezei de doctorat e o solicitare a ANSPDCP”, facem următoarele precizări:

      La solicitarea Ministerului Educației și Cercetării referitoare la publicarea tezelor de doctorat, Autoritatea Națională de Supraveghere a transmis un punct de vedere în data de 4 februarie 2020.

     Astfel, au fost analizate dispozițiile art. 168 alin. (9) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora:

     ”(9) Teza de doctorat este un document public. Aceasta se redactează şi în format digital. În domeniul artelor, teza de doctorat poate fi însoţită de înregistrarea pe suport digital a creaţiei artistice originale. Teza de doctorat şi anexele sale se publică pe un site administrat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul drepturilor de autor.”

      Prin urmare, având în vedere prevederile sus menționate referitoare la publicarea tezelor de doctorat, Autoritatea a precizat că, potrivit dispozițiilor art. 6 alin. 1 lit. c) din Regulamentul (UE) 679/2016 (Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD) prelucrarea datelor cu caracter personal (inclusiv dezvăluirea) se poate realiza în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului (Ministerul Educației și Cercetării).

      În același timp, Autoritatea Națională de Supraveghere a precizat că, potrivit art. 12-14 din RGPD, oricărui operator de date îi revine obligația de a asigura dreptul la informare al persoanei vizate (cea ale cărei date sunt dezvăluite), într-o formă concisă, transparentă, inteligibilă şi uşor accesibilă, utilizând un limbaj clar şi simplu.

      În acest sens, se poate apela la o informare generică, expusă pe site-ul operatorului, care trebuie să indice și drepturile persoanelor vizate (respectiv, dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergere - „dreptul de a fi uitat”, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată), precum și modul de exercitare al acestora.

      Ca atare, față de cele de mai sus, precizăm că în răspunsul transmis către Ministerul Educației și Cercetării, Autoritatea Națională de Supraveghere nu a făcut nicio referire la necesitatea existenței consimțământului autorilor tezelor de doctorat în scopul publicării acestora.

      În concluzie, conform celor precizate mai sus, publicarea tezelor de doctorat se poate realiza de către Ministerul Educației și Cercetării în baza obligației legale stabilite de art. 168 alin. (9) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare.

      Ne delimităm în mod ferm de afirmațiile doamnei Ministru care reflectă o interpretare eronată a dispozițiilor RGPD și o neînțelegere a punctului de vedere exprimat de Autoritatea Națională de Supraveghere.Direcția juridică și comunicare

ANSPDCP