Home » Precizări privind Legea 298/2008
 Română | English | Francais

Comunicat de Presă

 

Legea nr. 298/2008 transpune Directiva 2006/24/CE, care urmăreşte armonizarea la nivelul Uniunii Europene a legislaţiei referitoare la obligaţiile furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului sau de reţele publice de comunicaţii cu privire la reţinerea anumitor date în scopul utilizării în cadrul activităţilor de cercetare, descoperire şi urmărire a infracţiunilor grave.

Potrivit acestei legi, furnizorii de reţele publice de comunicaţii şi furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului au obligaţia de a asigura, pe cheltuiala proprie, crearea şi administrarea unei baze de date, în format electronic, în vederea reţinerii, pentru o perioadă de 6 luni de la data efectuării comunicării, a următoarelor categorii de date:

  •  datele necesare pentru identificarea destinaţiei unei comunicări;
  •  datele necesare pentru a determina data, ora şi durata comunicării;
  •  datele necesare pentru identificarea tipului de comunicare;
  •  datele necesare pentru identificarea echipamentului de comunicaţie al utilizatorului sau a dispozitivelor ce servesc utilizatorului drept echipament;
  •  datele necesare pentru identificarea locaţiei echipamentului de comunicaţii mobile.

Furnizorii de servicii sau reţele publice de comunicaţii electronice au următoarele obligaţii:

  •  să reţină datele timp de 6 luni de la momentul efectuării comunicării,
  •  să reţină numai categoriilor de date stabilite expres de lege şi să distrugă respectivele date la sfârşitul perioadei de reţinere,
  •  să ia măsurile tehnice şi organizatorice corespunzătoare în vederea protejării datelor reţinute.

Subliniem faptul că această lege nu se aplică în ceea ce priveşte conţinutul comunicării sau informaţiilor consultate în timpul utilizării unei reţele de comunicaţii electronice.

Dezvăluirea datelor de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii şi furnizorii de servicii de comunicaţii electronice se realizează pe baza autorizaţiei emise de judecător sau, în cazuri de urgenţă, de procurorul care efectuează sau supraveghează urmărirea penală.

Precizăm că furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice sunt operatori de date cu caracter personal şi au obligaţia să ia măsuri de asigurare a confidenţialităţii şi securităţii bazelor de date create. Operatorii trebuie să vegheze la respectarea acestor măsuri de către persoanele care acţionează sub autoritatea lor sau de către persoana împuternicită, după caz.

În cazul în care furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice nu respectă obligaţiile stabilite de Legea nr. 298/2008, Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal are competenţa de a constata contravenţiile expres prevăzute prin acest act normativ.

Legea nr. 298/2008 stabileşte că orice accesare intenţionată sau transfer al datelor păstrate, fără autorizare, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani, situaţie în care competenţa revine exclusiv organelor de urmărire penală.