Home » Comunicat de presa - 22.08.2013
 Română | English | Francais

Comunicat de presă - 22.08.2013

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Anca OPRE, a avizat negativ solicitarea Primăriei Comunei Snagov privind supravegherea video a angajaţilor în interiorul birourilor în care aceştia îşi desfăşoară activitatea.

Decizia are în vedere asigurarea unei protecţii eficiente a dreptului la viaţă privată a angajaţilor, raportat la respectarea principiul proporţionalităţii prelucrărilor de date cu caracter personal, stabilindu-se că o asemenea prelucrare este excesivă faţă de scopul propus şi aduce atingere vieţii private a salariaţilor.

Conform dispoziţiilor art. 8 alin. (2) din Decizia Autorităţii nr. 52/2012 privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video, prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajaţilor prin mijloace de supraveghere video în interiorul birourilor unde aceştia îşi desfăşoară activitatea la locul de muncă nu este permisă,  cu excepţia situaţiilor prevăzute expres de lege sau a avizului Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Sub acest aspect, precizăm că, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din Legea nr. 677/2001 şi ale art. 6 din Directiva 95/46/EC, datele cu caracter personal trebuie să fie prelucrate cu bună-credinţă şi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime, să fie adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul prelucrării.

Cu acest prilej, Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal atrage atenţia tuturor operatorilor din sectorul public sau privat că orice utilizare a camerelor video se efectuează cu consimţământul expres şi neechivoc al persoanei vizate sau, în mod excepţional, în condiţiile art. 5 alin. (2) din Legea nr. 677/2001, cu respectarea principiului proporţionalităţii prelucrării faţă de scopul propus şi pe baza informării anterioare a acestora.

                                                                       

 

Biroul juridic şi comunicare
22 august 2013