Home » Comunicat Legea nr.82 din 10.07.2014
 Română | English | Francais

Comunicat de Presă

 

În data de 8 iulie 2014, Curtea Constituţională a României, cu unanimitate de voturi, a constatat neconstituţionalitatea dispoziţiilor Legii nr. 82/2012 privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.

Decizia Curţii Constituţionale a României, de admitere a excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 82/2012 este definitivă, cu caracter general obligatoriu şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

În acest context, amintim faptul că, prin Hotărârea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene din  data de 8 aprilie 2014, pronunţată în cauzele reunite C-293/12 şi C-594/12, s-a stabilit că Directiva 2006/24/EC privind reţinerea datelor generate sau procesate în cadrul activităţii de furnizare de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului sau de reţele publice de comunicaţii, este invalidă întrucât contravine dreptului la viaţă privată şi dreptului la protecţia datelor cu caracter personal, consacrate prin prevederile art. 7 şi art. 8 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.

Totodată, subliniem că Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nu a avizat proiectul Legii nr. 82/2012 privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, în considerarea necesităţii respectării dreptului fundamental consfinţit de art. 26 din Constituţia României.

Știre din 7 septembrie 2011

 

Biroul Juridic şi Comunicare