Home » Comunicat_Presa_03.10.2022
 Română | English | Francais

03.10.2022

Amendă pentru încălcarea RGPD

         

Autoritatea Națională de Supraveghere a finalizat o investigație la o persoana fizică, în calitate de operator, în cadrul căreia a constatat încălcarea unor dispoziții ale Regulamentului General privind Protecția Datelor.

Ca atare, operatorul respectiv a fost sancționat contravențional, astfel:

- cu amendă în cuantum de 493,91 lei (echivalentul a 100 EURO), pentru încălcarea dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. a) și f) și art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentului General privind Protecția Datelor;

- cu amendă în cuantum de 246,955 lei (echivalentul a 50 EURO), pentru încălcarea art. 58 alin. (1) lit. a) și lit. e) și art. 83 alin. (5) lit. e) din Regulamentul General privind Protecția Datelor.

Investigația a fost demarată ca urmare a primirii unei sesizări prin care s-a reclamat o posibilă încălcare a securității prelucrării de către site-ul https://centralpoint.ro/afisare-bd-general/.

În cursul desfășurării investigației Autoritatea Națională de Supraveghere a constatat că persoana fizică respectivă era deținătorul site-ului https://centralpoint.ro/afisare-bd-general/ și că a publicat pe acest site o serie de date cu caracter personal, cum ar fi: codul numeric personal, numărul de telefon, seria și numărul actului de identitate, adresa de e-mail, detalii bancare  (achiziții de imobile), stare civilă, ceea ce a afectat un număr de 383 de persoane fizice. Această situație a condus la o dezvăluire neautorizată, ceea ce constituie o încălcare a prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) și f) și art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor.

Direcția juridică și comunicare

A.N.S.P.D.C.P.