Home » Comunicat_Presa_03_05_2022
 Română | English | Francais

03.05.2022

Amendă pentru încălcarea RGPD

 

Autoritatea Națională de Supraveghere a finalizat în luna martie 2022 o investigație la operatorul Megareduceri TV S.R.L., căreia i-a aplicat o amendă, ca urmare a faptului că acest operator nu a furnizat informațiile solicitate de instituția noastră, încălcând astfel prevederile art. 83 alin. (5) lit. e) corelate cu dispozițiile art. 58 alin. (1) din Regulamentul General privind Protecția Datelor. 

Ca atare, operatorul Megareduceri TV S.R.L a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 19795,6 lei (echivalentul sumei de 4.000 EURO).

Investigația a fost demarată ca urmare a plângerilor mai multor petenți care ne-au sesizat cu privire la faptul că au primit prin sms mesaje comerciale care promovează serviciile de pe site-ul www.reducerazi.ro, fără să își fi exprimat consimțământul pentru a primi astfel de mesaje, pe numerele personale de telefon.

Întrucât operatorul nu a răspuns solicitărilor instituției noastre, deși a confirmat primirea lor, acesta a fost sancționat cu amendă.

Totodată, operatorului i s-au aplicat și următoarele măsuri corective:

  • măsura corectivă de a asigura conformitatea operațiunilor de prelucrare cu dispozițiile RGPD, respectiv să fie evitate situațiile de prelucrare a datelor cu caracter personal fără consimțământul persoanelor vizate și fără existența unei alte situații în care consimțământul nu este necesar;
  • măsura corectivă constând în luarea măsurilor necesare privind evaluarea datelor cu caracter personal prelucrate, astfel încât date precum numărul de telefon să nu mai fie prelucrat în scop de marketing direct sau de transmiterea de comunicări comerciale prin servicii de comunicații electronice destinate publicului fără consimțământul prealabil expres al persoanelor vizate.

Direcția juridică și comunicare

A.N.S.P.D.C.P.