Home » Comunicat_Presa_03_08_2023
 Română | English | Francais

03.08.2023

Sancțiune pentru încălcarea RGPD

 

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a finalizat în luna iulie a anului curent o investigație la operatorul Med Life SA și a constatat încălcarea dispozițiilor art. 12 alin. (4) și ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul (UE) 679/2016 (RGPD).

Ca atare, Med Life SA a fost sancționată cu amendă în cuantum de 9.839,6 lei, echivalentul a 2.000 EURO.

Sancțiunea a fost aplicată ca urmare a unei plângeri prin care se reclama faptul că operatorul i-a încălcat petentei dreptul de acces, refuzând să-i comunice anumite înregistrări video din recepția unui spital al acestuia.

În cursul desfășurării investigației Autoritatea Națională de Supraveghere a constatat că operatorul Med Life SA nu a transmis petentei înregistrările video solicitate prin cererea sa de exercitare a dreptului de acces, încălcând astfel prevederile art. 15 alin. (3) din RGPD.

De asemenea, operatorul a încălcat prevederile art. 12 alin. (4) coroborat cu art. 15 alin. (3) din RGPD întrucât răspunsurile transmise petentei nu conțineau informații cu privire la posibilitatea de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și de a introduce o cale de atac judiciară.

În acest context, reamintim că la art. 12 alin. (4) din Regulamentul (UE) 679/2016 se prevede că „Dacă nu ia măsuri cu privire la cererea persoanei vizate, operatorul informează persoana vizată, fără întârziere şi în termen de cel mult o lună de la primirea cererii, cu privire la motivele pentru care nu ia măsuri şi la posibilitatea de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere şi de a introduce o cale de atac judiciară.”

Concomitent, operatorului i s-a aplicat și măsura corectivă de a răspunde la cererile petentei, prin comunicarea copiei datelor sale personale prevăzute de art. 15 alin. (3) din RGPD, respectiv a înregistrărilor video solicitate, pentru intervalul orar în care petenta s-a aflat în incinta spitalului operatorului, cu respectarea, după caz, a prevederilor art. 15 alin. (4) din RGPD.

Direcția juridică și comunicare

A.N.S.P.D.C.P.