Home » Comunicat_Presa_03_11_2023
 Română | English | Francais

03.11.2023

Sancțiune pentru încălcarea GDPR

                 

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a finalizat în cursul lunii octombrie 2023 o investigație la operatorul OTP BANK ROMANIA SA și a constatat încălcarea dispozițiilor art. 32 și art. 33 din Regulamentul (UE) 2016/679.

Ca atare, operatorul a fost sancționat contravențional:

  • cu amendă în cuantum de 14.889,3 lei (echivalentul a 3.000 EURO), pentru încălcarea art. 32 din Regulamentul (UE) 2016/679;
  • cu avertisment pentru încălcarea art. 33 din Regulamentul (UE) 2016/679.

În cadrul investigației realizate de Autoritatea de supraveghere, investigație efectuată pe baza unei plângeri, s-a constatat faptul că operatorul nu a adoptat suficiente măsuri de securitate conform art. 32 din RGPD, fapt care a condus la producerea incidentului de securitate, prin transmiterea pe e-mail a datelor personale ale petentei către o altă persoană.

Totodată, s-a constatat că OTP Bank România SA nu a notificat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal incidentul de securitate ce a afectat datele personale petentei, încălcând astfel art. 33 din RGPD.

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a aplicat și măsuri corective, dispunând operatorului următoarele:

  • să asigure conformitatea cu RGPD a operațiunilor de prelucrare a datelor personale, prin punerea în aplicare a unor măsuri de securitate tehnice și organizatorice adecvate specificului prelucrării și riscurilor identificate, pe întreg ciclul de prelucrare a datelor, în special sub aspectul verificării exactității datelor personale prelucrate, al stabilirii unor reguli adecvate legate de redactarea și gestionarea fișierelor ce pot fi transmise prin folosirea mijloacelor de comunicare electronică (la distanță), al instruirii persoanelor care prelucrează date sub autoritatea sa, al verificării regulate a respectării instrucțiunilor transmise acestora, al automatizării anumitor procese prin care să fie reduse riscurile de prelucrare ilegală sau neautorizată a datelor personale;
  • să asigure conformitatea cu RGPD a operațiunilor de prelucrare a datelor personale, prin adoptarea unor măsuri interne necesare pentru detectarea rapidă, gestionarea și raportarea unor situații de încălcare a securității datelor personale, (indiferent că ar necesita sau nu notificarea autorității de supraveghere și/sau a persoanelor vizate) precum și prin instruirea corespunzătoare și regulată a persoanelor care prelucrează date sub autoritatea operatorului.

Direcția juridică și comunicare

A.N.S.P.D.C.P.