Home » Comunicat_Presa_05_07_2023
 Română | English | Francais

05.07.2023

Interdicție ANPC - Body Cam

 

Autoritatea Națională de Supraveghere a finalizat în cursul lunii iunie 2023 o investigație la operatorul Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) și a constatat încălcarea dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. a), raportat la art. 6 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2016/679.

ANPC a fost sancționat contravențional cu avertisment, potrivit prevederilor Legii nr. 190/2018.

Sancțiunea a fost aplicată ca urmare a efectuării unei investigații demarate în urma unor sesizări referitoare la faptul că operatorul ANPC încalcă legislația privind protecția datelor întrucât prelucrează date cu caracter personal prin utilizarea de dispozitive de tip body cameraatribuite comisarilor cu atribuții de control în vederea utilizării în toate acțiunile de control” și că ”de mai bine de 6 luni comisari din ANPC înregistrează controale și surprind în aceste imagini, fără niciun acord și fără nicio supraveghere, nu doar colegi, angajați sau reprezentanți ai unor operatori economici, ci și o mulțime de persoane private, copii sau adulți, în magazine, la piscine, în restaurant, la bar sau la salon”.

În cadrul investigației efectuate s-a constatat faptul că ANPC prelucrează datele cu caracter personal colectate prin dispozitive de tip Body Camera (nume și prenume, funcție/calitate, imagine, voce, și comportament), începând cu luna mai 2023, în scopul preconstituirii de probe în legătură cu acțiunile de control.

Operatorul nu a putut dovedi faptul că prelucrarea efectuată cu mijloace de tip Body Camera are un temei în dreptul intern aplicabil acestuia. Nu s-a constatat existența vreunei dispoziții legale exprese care să prevadă utilizarea camerelor portabile de tip Body Cam, cu funcție de înregistrare audio – video, în activitatea ANPC, raportat la atribuțiile specifice ale acesteia.

Ca atare, s-a constatat că prelucrarea datelor cu caracter personal (nume, prenume, funcție/calitate, imagine, voce, comportament) prin intermediul sistemului de supraveghere audio-video portabil s-a efectuat fără să existe o obligaţie legală a operatorului, fără ca prelucrarea să fi fost efectuată pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care face parte din exercitarea autorităţii publice și fără îndeplinirea vreunei alte condiții prevăzute la art. 6 alin. (1) corelat cu alin. (3) din GDPR. Potrivit art. 5 alin. (1) lit. a) din GDPR, operatorul avea obligația de a prelucra datele în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată.

Pe lângă sancțiunea cu avertisment, Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a aplicat și o măsură corectivă, dispunând ca operatorul ANPC să înceteze orice operațiune sau set de operațiuni de prelucrare de date cu caracter personal efectuate prin intermediul dispozitivelor portabile de tip Body Cam cu funcție de înregistrare audio – video și să șteargă datele cu caracter personal din sistemul de evidență constituit ca urmare a utilizării unor astfel de dispozitive.

Operatorul Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a informat Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal că a dus la îndeplinire măsura dispusă.

În acest context, în ceea ce privește utilizarea body cam de instituții publice, menționăm că, urmare a investigațiilor efectuate de ANSPDCP, s-a constatat că operatori precum UAT Cluj (Poliția Locală), UAT Constanța (Poliția Locală) și Primăria Sector 4 București (Poliție Locală) au încălcat prevederile art. 5 alin. (1) lit. a) raportat la art. 6 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2016/679, deoarece personalul Poliției Locale, aflat în exercitarea misiunilor și activităților specifice, a prelucrat date cu caracter personal prin utilizarea sistemului audio-video portabil de tip ”Body-Worn Camera” (imagine și voce), fără să existe o obligaţie legală a operatorului și fără îndeplinirea vreunei alte condiții prevăzute la art. 6 alin. (1) din GDPR.

De asemenea, evidențiem că prin hotărâri definitive din 2022 și 2023, instanțele de judecată au menținut deciziile ANSPDCP prin care se dispusese încetarea prelucrării și ștergerea imaginilor colectate de poliția locală, în urma controalelor prin care se constatase lipsa de legalitate a respectivelor prelucrări de date (în litigiile cu UAT Cluj - Poliția Locală și UAT Constanța - Poliția Locală).

Astfel, Curtea de Apel Constanța a statuat, printre altele, în hotărârea dată în litigiul UAT Constanța cu ANSPDCP că: ”Decizia reprezintă actul prin care se stabilesc și se aplică măsurile corective specifice, în speță, de ștergere a datelor, conform prevederilor art. 16 alin. 6 din Legea nr. 102/2005, fiind emisă în baza faptelor și împrejurărilor constatate prin procesul verbal contravențional (…), act prin care s-a constatat încălcarea legii și obligarea la îndeplinirea măsurilor de remediere stabilite prin planul de remediere anexa la procesul verbal contravențional.”

În același timp, Curtea de Apel București, în litigiul cu UAT Cluj, a hotărât că ”(...) autoritatea pârâtă a constatat încălcarea Regulmentului (UE) 2016/679, deoarece personalul Direcției Generale de Poliţie Locală Cluj-Napoca, aflat în exercitarea misiunilor şi activităţilor specifice, a prelucrat date cu caracter personal prin utilizarea sistemului audio-video portabil de tip „Body-Worn Camera" (imagine şi voce), începând cu luna octombrie 2019, fără să existe o obligaţie legală a operatorului şi fără îndeplinirea vreunei alte condiţii prevăzute la art. 6 alin. (1) din RGPD, deşi potrivit art. 5 alin. (1) lit. a din RGPD, operatorul avea obligația de a prelucra datele în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată.

În consecință, prin Decizia contestată s-a impus reclamantei să înceteze orice operațiune sau set de operațiuni de prelucrare de date cu caracter personal efectuate prin intermediul sistemelor audio-video de tip ”Body - Worn Camera” și să șteargă sistemul de evidență a datelor cu caracter personal constituit ca urmare a utilizării unor astfel de sisteme.

 

Direcția juridică și comunicare

A.N.S.P.D.C.P.