Home » Comunicat_Presa_06_03_2024
 Română | English | Francais

06.03.2024

Aplicare amendă cominatorie - instituție publică

 

Operatorul Sectorul 1 al Municipiului București a fost sancționat, la data de 20.02.2024, cu amendă cominatorie în cuantum de 159.000 lei, întrucât nu a dus la îndeplinire măsura de remediere dispusă prin procesul-verbal de constatare/sancționare emis (la data de 14.12.2023) de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

În acest context, menționăm că, pe data de 30.06.2023, instituția noastră a demarat o investigație la Sectorul 1 al Municipiului București ca urmare a unor sesizări referitoare la o posibilă încălcare a prevederilor legale cu privire la prelucrarea datelor de către acest operator, prin intermediul unei platforme on-line utilizată pentru colectarea datelor cu caracter personal, achiziționată înainte ca proiectul de hotărâre să fie dezbătut și aprobat în cadrul Consiliului Local.

Întrucât Sectorul 1 al Municipiului București nu a comunicat către ANSPDCP informațiile solicitate în baza competențelor sale de investigare, operatorul a fost sancționat cu avertisment prin procesul-verbal de constatare/sancționare din data de 09.11.2023. Sancțiunea avertismentului a fost însoțită de un plan de remediere prin care s-a dispus măsura de a furniza/comunica toate informațiilor solicitate de ANSPDCP în termen de 10 zile de la data comunicării procesului-verbal.

Ulterior, având în vedere că operatorul nu a transmis informațiile solicitate în termenul dispus de instituția noastră, în aplicarea art. 14 alin. (5) lit. e) din Legea nr. 190/2018, ANSPDCP a sancționat Sectorul 1 al Municipiului București cu amendă în cuantum de 10.000 lei, prin procesul-verbal de constatare/sancționare nr. 25490 din data de 14.12.2023.

Prin același proces-verbal, s-a aplicat și măsura corectivă constând în obligația operatorului de a furniza/comunica toate informațiile solicitate anterior, necesare pentru soluționarea sesizărilor primite.

Operatorul Sectorul 1 al Municipiului București nu a dat curs nici de această dată solicitării de informații adresate de ANSPDCP în termenul de 10 zile de la data comunicării celui de-al doilea proces-verbal, respectiv până la data de 28.12.2023.

În consecință, la data de 20.02.2024, operatorul a fost sancționat cu amendă cominatorie în cuantum de 159.000 lei, prin decizie a președintelui Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Amenda cominatorie a fost calculată de la data de 29.12.2023 până la data de 19.02.2024 (53 zile).

Precizăm că, potrivit prevederilor art. 18 alin. (2) din Legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, republicată, ANSPDCP poate dispune, prin decizie, aplicarea unei amenzi cominatorii de până la 3.000 lei pentru fiecare zi de întârziere, calculată de la data stabilită prin decizie, în cazul nerespectării măsurilor dispuse sau în cazul refuzului tacit sau expres de furnizare a tuturor informațiilor și documentelor solicitate în cadrul procedurii de investigație ori în cazul refuzului de supunere la investigație.

 

Direcția juridică și comunicare

A.N.S.P.D.C.P.