Home » Comunicat_Presa_06_06_2023
 Română | English | Francais

06.06.2023

Sancțiune pentru încălcarea RGPD

 

Autoritatea Națională de Supraveghere a finalizat, în luna mai 2023, o investigație la operatorul S.C. Apollo Salon S.R.L. și a constatat încălcarea dispozițiilor art. 83 alin. (5) lit. e) din Regulamentul (UE) 2016/679.

Ca atare, operatorul a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 14.766,3 lei (echivalentul a 3 000 EURO).

Investigația a fost demarată ca urmare a unei sesizări transmise de o persoană vizată care a reclamat faptul că operatorul S.C. Apollo Salon S.R.L. îi trimite mesaje nesolicitate prin SMS, pe telefon, deși aceasta, în repetate rânduri, și-a exercitat dreptul de ștergere, conform Regulamentului (UE) 2016/679.

În cadrul investigației efectuate, s-a constatat că operatorul nu a comunicat Autorității Naționale de Supraveghere informațiile solicitate, ceea ce reprezintă o încălcare a prevederilor art. 83 alin. (5) lit. e) din Regulamentul (UE) 2016/679.

 

Direcția juridică și comunicare

A.N.S.P.D.C.P.