Home » Comunicat_Presa_06_08_2021
 Română | English | Francais

06.08.2021

Raport anual al ANSPDCP - 2020

 

Raportul de activitate aferent anului 2020 este disponibil public pe site-ul Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la secțiunea ”Informații generale/Informații de interes public/Rapoarte anuale”.

Raportul anual conține o prezentare sintetică a activității Autorității, fiind structurat în concordanță cu principalele competențe, în următoarele capitole: Capitolul I – Prezentare generală, Capitolul II – Activitatea de reglementare, avizare, consultare și informare publică,Capitolul III - Activitatea de monitorizare și control, Capitolul IV – Activități în domeniul relațiilor internaționale și Capitolul V - Managementul economic al Autorității.

Acest Raport conține repere statistice evidențiate în cadrul fiecărui capitol, inclusiv prin grafice comparative cu anii anteriori, cum sunt: numărul de investigații efectuate în total sau diferențiat (din oficiu, respectiv pe baza plângerilor), numărul de plângeri și sesizări primite, numărul măsurilor corective aplicate (inclusiv amenzi), numărul de puncte de vedere emise, numărul de litigii aflate pe rol, numărul de comunicate de presă, numărul de reguli corporatiste/IMI.

Raportul anual 2020 conține, de asemenea, fișe de caz/spețe  referitoare la activitatea de investigare, precum și cele mai relevante puncte de vedere emise, care reflectă complexitatea activității desfășurate, prin raportare la atribuțiile instituției noastre.

Astfel, pe parcursul anului 2020 a fost adresat Autorității naţionale de supraveghere un număr de 1151 solicitări de emitere puncte de vedere privind diverse aspecte referitoare la modalitatea de interpretare și aplicare a Regulamentului (UE) 679/2016, de către operatori și împuterniciții acestora, din domeniul public și privat, de către alte entități, precum și de către persoane fizice.

De asemenea, instituția noastră a emis avize asupra unui număr de 65 de proiecte de acte normative elaborate de instituţii şi autorităţi publice care implicau aspecte complexe privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în temeiul art. 57 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) 2016/679.

În această perioadă au fost emise 60 de comunicate de presă postate pe site-ul Autorității.

În ceea ce privește activitatea de monitorizare și control, în anul 2020 Autoritatea a primit un număr total de 5480 de plângeri, sesizări și notificări privind incidente de securitate, pe baza cărora au fost deschise 694 investigații.

Ca urmare a investigațiilor, au fost aplicate 29 de amenzi în cuantum total de 892.115,95 lei. Totodată, au mai fost aplicate 64 de avertismente și au fost dispuse 65 de măsuri corective.

În contextul cooperării cu alte autorități de supraveghere din Uniunea Europeană în vederea asigurării asistenței reciproce, au fost gestionate în cursul anului 2020, 56 de solicitări cu privire la aplicarea și respectarea Regulamentului (UE) 679/2016.

Raportul de activitate aferent anului 2020 a fost transmis instituțiilor abilitate, în concordanță cu dispozițiile art. 5 alin. (2) din Legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

                                                         

Direcția Juridică și Comunicare

A.N.S.P.D.C.P