Home » Comunicat_Presa_07_02_2024
 Română | English | Francais

07.02.2024

Altă amendă pentru încălcarea RGPD

 

Autoritatea Națională de Supraveghere a finalizat o investigație la  societatea Account Exchange SRL și a constatat că aceasta a încălcat prevederile art. 5 alin. (1) lit. a) și art. 6 prin raportare la art. 83 alin. (5) lit. e) din Regulamentul (UE) 2016/679 (RGPD).

Operatorul a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 9.940,40 lei, echivalentul a 2.000 EURO pentru contravenția prevăzută de art. 83 alin. (5) lit. e) din RGPD și cu avertisment pentru încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) și art. 6 din RGPD.

Investigația s-a desfășurat ca urmare a unei sesizări prin care s-a semnalat faptul că operatorul a utilizat datele cu caracter personal ale mai multor persoane fizice în vederea deschiderii unor conturi curente în monedă virtuală în numele acestora.

În cadrul investigației, s-a constatat că operatorul a prelucrat datele cu caracter personal (nume și prenume) ale unor persoane fizice din cadrul unei unități administrativ-teritoriale în vederea transmiterii unor informări cu privire la deschiderea unor conturi curente în numele acestora, fără consimțământ sau alt temei legal, încălcându-se astfel prevederile art. 5 alin. (1) lit. a) și art. 6 din RGPD.

De asemenea, în cadrul investigației s-a reținut că operatorul nu a transmis Autorității Naționale de Supraveghere toate informațiile și documentele solicitate în exercitarea competențelor sale, ceea ce constituie contravenția prevăzută de art. 83 alin. (5) lit. e) din actul normativ mai sus menționat.

 

Direcția juridică și comunicare

A.N.S.P.D.C.P.