Home » Comunicat_Presa_08_/_09_/_20
 Română | English | Francais

08.09.2020

Sancțiune pentru încălcarea RGPD

 

În data de 12.08.2020 Autoritatea Națională de Supraveghere a finalizat o investigație la operatorul Sanatatea Press Group S.R.L. și a constatat încălcarea măsurilor de securitate a datelor cu caracter personal stabilite prin dispozițiile art. 32 alin. (1) și (2) coroborat cu art. 5 alin. (1) lit. f) din Regulamentul General privind Protecția Datelor.

Operatorul Sanatatea Press Group S.R.L. a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 9.671,40  lei, echivalentul a 2.000 EURO.

Investigația a fost demarată ca urmare a transmiterii de către operator a unei notificări privind încălcarea securității datelor cu caracter personal.

Încălcarea securității datelor a constat în faptul că, în cadrul organizării unui eveniment on-line de către Sanatatea Press Group S.R.L., au fost transmise eronat date de logare ale unor persoane pe alte adrese de e-mail decât cele cu care își creaseră cont pe platforma electronica a operatorului.

Această situație a condus la divulgarea și accesul neautorizat la datele altor participanți la eveniment (adrese e-mail, nume utilizator), cu efecte pentru un număr de 1300 de utilizatori ai platformei operatorului. 

În acest context, precizăm că potrivit art. 5 alin. (1) lit. f) din Regulamentul General privind Protecția Datelor, operatorul avea obligația de a prelucra datele „într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare („integritate și confidențialitate”)”.

 

A.N.S.P.D.C.P.