Home » Comunicat_Presa_08_09_2023
 Română | English | Francais

08.09.2023

Campanie de informare în unități de învățământ

 

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a continuat și anul acesta activităţile de comunicare destinate informării publicului larg, cu privire la regulile de prelucrare a datelor cu caracter personal, raportat la competențele sale stabilite prin Regulamentul General privind Protecţia Datelor, în scopul creșterii nivelului de înțelegere în rândul publicului larg a riscurilor, regulilor şi drepturilor în domeniul datelor cu caracter personal, cu un accent în privința activităţilor care se adresează în mod specific copiilor.

În acest context, menționăm că Regulamentul General privind Protecția Datelor creează un nivel suplimentar de protecție în cazul în care sunt prelucrate datele cu caracter personal ale minorilor, determinată de faptul că aceștia pot fi mai puţin conştienţi de riscurile, consecinţele şi drepturile lor în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv în mediul on-line.

În considerarea aspectelor de mai sus, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a apreciat că ar fi benefică o creștere a gradului de informare a elevilor cu privire la principalele noțiuni și riscurile implicate de utilizarea datelor personale.

Ca atare, instituția noastră a inițiat la începutul anului curent o colaborare cu Ministerul Educației în vederea identificării celor mai adecvate acțiuni de informare a elevilor din învățământul gimnazial și liceal, cu privire la regulile generale de prelucrare a datelor personale, a riscurilor implicate, inclusiv în mediu digital.

Astfel, s-a convenit pregătirea a două pliante intitulate Protecția datelor - Învățământ gimnazial și Protecția datelor - Învățământ liceal, în vederea distribuirii, în principal, în format electronic de către Ministerul Educației în unitățile de învățământ coordonate. Aceste materiale informative au fost realizate de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sprijinul reprezentanților Ministerului Educației, într-un limbaj clar și succint, adaptat și ilustrat grafic adecvat vârstei destinatarilor.

Aceste pliante urmează a fi distribuite în unitățile de învățământ de către Ministerul Educației începând cu anul școlar 2023-2024, prin mijloacele specifice de care dispune.

Cu acest prilej, ne exprimăm speranța că aceste acțiuni vor contribui la ridicarea gradului de conștientizare a elevilor cu privire la noțiunile specifice protecției datelor, inclusiv asupra drepturilor de care pot beneficia și modul de exercitare a acestora.

 

Direcția juridică şi comunicare

ANSPDCP