Home » Comunicat_Presa_09.08.2022
 Română | English | Francais

09.08.2022

O nouă sancțiune pentru încălcarea RGPD

                

Autoritatea Națională de Supraveghere a finalizat în luna iunie 2022 o investigație la operatorul SC Wabag Water Services SRL și a constatat încălcarea dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2)  și ale art. 6 din Regulamentul General privind Protecția Datelor.

Operatorul SC Wabag Water Services SRL a fost sancționat cu amendă în cuantum de 4,945.40 lei (echivalentul sumei de 1000 EURO).

Investigația a fost demarată ca urmare a primirii unor plângeri din partea unei petente care reclama faptul că datele sale cu caracter personal au fost utilizate de propriul angajator (SC Wabag Water Services SRL), fără consimțământul său, în vederea înscrierii și programării sale pe platforma națională de vaccinare pentru efectuarea vaccinului împotriva Covid-19.

În cadrul investigației s-a reținut că operatorul SC Wabag Water Services SRL  a utilizat datele cu caracter personal ale petentei (angajată a operatorului) în scopul înscrierii și programării acesteia pe platforma națională de programare pentru vaccinarea împotriva Covid-19, în anul 2021, fără a face dovada existenței consimțământului petentei și fără existența unei alte situații în care consimțământul nu este necesar, încălcându-se astfel prevederile art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2)  și ale art. 6 din Regulamentul (UE) 2016/679.

În acest context, subliniem faptul că art. 5 din Regulamentul (UE) 2016/679 stabilește o serie de principii care se impun a fi respectate în cadrul prelucrării datelor. Printre acestea se numără cel privind prelucrarea datelor în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată („legalitate, echitate și transparență”), acesta fiind prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. a) din regulament.

Totodată, art. 5 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2016/679 prevede faptul că operatorul este responsabil de respectarea principiilor de prelucrare şi poate demonstra această respectare (principiul responsabilității).

 

Direcția juridică și comunicare

A.N.S.P.D.C.P.