Home » Comunicat_Presa_10.01.2024
 Română | English | Francais

10.01.2024

28 Ianuarie 2024 - ZIUA EUROPEANĂ A PROTECŢIEI DATELOR

 

Pe data de 28 ianuarie 2024 se sărbătorește Ziua Europeană a Protecției Datelor de către toate statele membre ale Consiliului Europei, când se împlinesc 43 de ani de la adoptarea, în anul 1981, a Convenției 108 pentru protecția persoanelor referitoare la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal.

Celebrarea acestei zile în fiecare an printr-o serie de manifestări specifice se subsumează dezideratului creșterii informării publicului larg cu privire la necesitatea protejării datelor cu caracter personal, sub egida reliefării importanței dreptului la viață privată și la protecția datelor personale.

Pentru marcarea Zilei Europene a Protecției Datelor, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal va organiza, pe data de 26 ianuarie 2024, Conferința on-line intitulată „Rolul și eficiența activității responsabilului cu protecția datelor”.

La acest eveniment au fost invitate, în principal, autoritățile și instituțiile publice centrale reprezentative, cele mai importante asociații și uniuni profesionale,  camere de comerț, companii și reprezentanți mass-media, în scopul analizării aspectelor teoretice și practice referitoare la statutul conferit responsabilului cu protecția datelor personale în cadrul instituțiilor publice și al companiilor, la rolul acestuia în promovarea respectării regulilor de utilizare a datelor cu caracter personal.

Marcarea Zilei Europene a Protecției Datelor se va realiza și cu sprijinul postului național de televiziune TVR și a Societății de Transport București, care vor difuza clipul informativ privind Regulamentul General privind Protecția Datelor (mesaj de interes public), realizat de ANSPDCP.

În acest context, menționăm că instituția noastră a inițiat colaborări cu Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Afacerilor Externe, în vederea identificării mijloacelor adecvate destinate creșterii nivelului de pregătire a personalului acestor instituții, inclusiv în privința acquis-ul Schengen.

Cu acest prilej, menționăm că informații sintetice privind activitatea Autorității sunt prezentate, ca în fiecare an, în Broșura dedicată Zilei Europene a Protecției Datelor 2024, disponibilă, alături de pliantul aferent, la adresa https://www.dataprotection.ro/?page=Materiale_informative&lang=ro

Direcția juridică şi comunicare

ANSPDCP