Home » Comunicat_Presa_13.03.2023
 Română | English | Francais

13.03.2023

Sancțiune pentru încălcarea RGPD

 

Autoritatea Națională de Supraveghere a finalizat în luna ianuarie a anului curent o investigație la operatorul Modaone SRL, în cadrul căreia a constatat încălcarea prevederilor art. 12 și art. 13 din Regulamentul General privind Protecția Datelor.

Ca atare, societatea Modaone SRL a fost sancționată cu amendă în cuantum de cuantum de 9871 lei (echivalentul sumei de 2000 EURO).

Investigația a fost demarată ca urmare a unei plângeri transmise de o persoană vizată prin care a reclamat faptul că de pe www.kalapod.net i s-au transmis mesaje comerciale pe adresa sa de e-mail, cu încălcarea dreptului de opoziție, deși i s-a comunicat anterior că nu i se vor mai trimite astfel de mesaje.

În cadrul investigației efectuate s-a constatat faptul că Modaone SRL, deținătoare a www.kalapod.net, nu furnizează informații complete, corecte, exacte și actualizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate, astfel cum sunt prevăzute de art. 13 din RGPD (de ex.: destinatarii datelor cu caracter personal, perioada de stocare, dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere), impunându-se, totodată, condiții excesive de exercitare a drepturilor de către persoanele vizate, încălcându-se astfel prevederile art. 12 și art. 13 din RGPD.

În același timp, în temeiul art. 58 alin. (2) lit. d) din Regulamentul General privind Protecția Datelor s-au dispus față de operator următoarele măsuri corective:

- luarea măsurilor adecvate în vederea respectării prevederilor RGPD, astfel încât, pe viitor, să se prelucreze datele cu caracter personal ale persoanelor vizate în scop de marketing direct ce vizează utilizarea serviciilor de comunicații electronice (e-mail, telefon), doar cu obținerea consimțământului expres și prealabil al acestora, inclusiv adoptarea unor proceduri în acest sens și modificarea corespunzătoare a secțiunilor aplicabile de pe site-ului kalapod.net;

- modificarea secțiunii ”Termeni și condiții” de pe site-ul kalapod.net astfel încât persoanelor vizate să le fie furnizate informații complete, corecte, exacte și actualizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal; totodată, se va elimina condiția excesivă a transmiterii cererii ”scrise, datate si semnate” în cazul transmiterii acestora prin e-mail, precum și condiția excesivă a solicitării copiei actului de identitate în scopul exercitării drepturilor prevăzute de RGPD.

Direcția juridică și comunicare

A.N.S.P.D.C.P.