Home » Comunicat_Presa_13_/_05_/_2021
 Română | English | Francais

13.05.2021

O nouă sancțiune pentru încălcarea RGPD

 

Autoritatea Națională de Supraveghere a finalizat în data de 23.04.2021 o investigație la operatorul Telekom Romania Communications SA și a constatat încălcarea dispozițiilor art. 6 și art. 21 din Regulamentul General privind Protecția Datelor.

Operatorul Telekom Romania Communications SA a fost sancționat cu avertisment pentru încălcarea prevederilor art. 6 din Regulamentul (UE) 679/2016 și cu amendă în cuantum de 9,851.40 lei (echivalentul sumei de 2000 EURO) pentru încălcarea art. 21 din același Regulament.

Sancțiunile au fost aplicate ca urmare a unei plângeri prin care se reclama faptul că petentul a fost contactat pe numărul său de telefon în scop de marketing de către un reprezentant Telekom, deși acesta își retrăsese consimțământul pentru utilizarea datelor sale cu caracter personal odată cu încetarea relației contractuale cu operatorul.

Ulterior, petentul și-a exercitat dreptul de opoziție față de prelucrarea datelor sale personale în scop de marketing și publicitate solicitând operatorului ștergerea numărului său de telefon și a adresei de e-mail din baza de date a Telekom.

Cu toate acestea, petentul a fost din nou contactat de un reprezentant Telekom în scop de marketing. Astfel, petentul a transmis operatorului o nouă solicitare de a nu mai fi contactat și de a i se șterge numărul de telefon și adresa de e-mail din baza de date.

Urmare a acestei solicitări, operatorul i-a comunicat petentului că adresa sa de e-mail și numărul de telefon au fost șterse din sistemul de gestionare a clienților confirmând, totodată, că a fost apelat de un reprezentant Telekom, care, dintr-o eroare umană, nu și-a dat seama că nu avea permisiunea petentului de a-l apela.

În cursul desfășurării investigației Autoritatea Națională de Supraveghere a constatat că Telekom Romania Communications SA  a prelucrat datele cu caracter personal ale petentului în scop de marketing fără a avea temei legal, încălcându-se astfel prevederile art. 6 din RGPD.

De asemenea, operatorul a contactat telefonic petentul deși acesta își exercitase dreptul de opoziție, încălcându-se astfel prevederile art. 21 din RGPD.

În acest context, reamintim că la Capitolul III din Regulamentul (UE) 2016/679 sunt reglementate drepturile persoanei vizate: dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere.

 

Direcția juridică și comunicare

A.N.S.P.D.C.P