Home » Comunicat_Presa_14_03_2023
 Română | English | Francais

14.03.2023

Sancțiune pentru încălcarea RGPD

 

Autoritatea Națională de Supraveghere a finalizat în luna februarie a anului curent o investigație la operatorul Tinmar Energy SA în cadrul căreia a constatat încălcarea prevederilor art. 32 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Regulamentul General privind Protecția Datelor.

Ca atare, societatea Tinmar Energy SA a fost sancționată cu amendă în cuantum de 14.702,1 lei, echivalentul a 3.000 EURO.

Investigația a fost demarată ca urmare a transmiterii de către operator a unei notificări de încălcăre a securității datelor cu caracter personal în temeiul Regulamentului General privind Protecția Datelor.

În cadrul investigației efectuate s-a constatat faptul că încălcarea securității prelucrării datelor s-a produs prin accesarea neautorizată a serverului de e-mail al Tinmar Energy SA, ceea ce a condus la accesul la anumite date cu caracter personal, cum sunt: nume, prenume, e-mail, CNP, numere de telefon și adrese de domiciliu.

Astfel, operatorul Tinmar Energy SA a fost sancționat cu amendă pentru încălcarea prevederilor art. 32 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Regulamentul General privind Protecția Datelor, întrucât nu a implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător riscului prelucrării.

 

Direcția juridică și comunicare

A.N.S.P.D.C.P.